Головна» Структура» Підрозділи» Метрологічний навчально-видавн...» Міжнародні програми підвищення кваліфікації

Запрошуємо на стажування аспірантів, докторантів, наукових працівників!

Національний науковий центр «Інститут метрології» є головною організацією із забезпечення єдності вимірювань в Україні. Створену в ННЦ еталонну базу, що складається з 53 державних та 16 вторинних еталонів, визнано національним надбанням. Наша установа має великий науково-технічний потенціал та практичний досвід, який передається шляхом підвищення кваліфікації фахівців у галузі метрології за всіма видами вимірювань (AUV, EM, L, M, PR, IR, T, TF, QM)**

Інститут постійно розширює і зміцнює контакти з метрологічними  центрами України та зарубіжжя, а також з міжнародними метрологічними організаціями COOMET, EURAMET, BIPM, OIML та інші.

Напрацьовано досвід в проведенні навчальних семінарів, курсів підвищення кваліфікації та практичних стажувань для співробітників КазІнМетра (Казахстан), Університету електронних технологій Гуйліня (Китай), НИМ (Молдова), AAL Group Ltd (ОАЕ) тощо.

* AUV - акустика, ультразвук, вібрація; ЕМ - електрика та магнетизм (електричні, магнітні, радіочастотні вимірювання); L - довжина; М - маса та пов’язані з нею величини (маса, тиск, витрата рідини, об’єм рідини); PR - фотометрія; IR - іонізуюче випромінювання; Т - термометрія; TF - час і частота; QM - кількість речовини.

Стажування

Метою стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки молодих учених шляхом проведення оригінальних авторських досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.

Стажування терміном 36 – 180 акад. годин проводиться за узгодженими програмами на науково-виробничій базі та під керівництвом провідних науковців ННЦ «Інститут метрології».

Проходження стажування пропонується для молодих учених, які мають наукові здобутки і проводять на високому науковому рівні фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження.

Тематика міжнародних програм

  1. Організації, проведення та оформлення результатів досліджень метрологічних характеристик національних еталонів за видами вимірювань *.
  2. Міжлабораторні порівняння еталонів за видами вимірювань*.
  3. Звірення еталонів за видами вимірювань*.
  4. Калібрування еталонів і засобів вимірювання за видами вимірювань*.
  5. Оцінювання невизначеності вимірювань.
  6. Спеціаліст лабораторії відповідно до вимог стандарту ISO/IEC 17025:2017.
  7. Система  менеджменту якості випробувальної лабораторії у відповідності до ISO/IEC 17025:2017.
  8. Розрахунок невизначеності вимірювань в випробувальних і калібрувальних лабораторіях за видами вимірювань*.
  9. Внутрішній аудит згідно ISO/IEC 17025:2017.
  10. Аналіз невизначеності вимірювань в промисловій метрології та теплових впливів координатно-вимірювальних машин.

ПІДТВЕРДЖЕННЯМ УСПІШНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Є СЕРТИФІКАТ МІЖНАРОДНОГО ЗРАЗКА

На запит підприємства Замовника розробляємо або доповнюємо тематику програм.