Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у XI Міжнародній
науково-технічній конференції

“МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА”
(“МЕТРОЛОГІЯ–201
8”),

яка відбудеться 9-11 жовтня 2018 р. у м. Харкові на базі Національного наукового центру “Інститут метрології” Мінекономрозвитку України під егідою СООМЕТ.

Мета конференції – стимулювання розвитку науки про вимірювання і впровадження її досягнень у дослідження, практику і освіту.

Локація проведення XІ Міжнародної науково-технічної конференції "Метрологія - 2018"

На конференції планується розглянути такі питання:

 • відтворення та поширення одиниць New Si;
 • теорія вимірювань та невизначеність результатів вимірювання;
 • відтворення та передача розмірів одиниць фізичних величин;
 • звірення еталонів;
 • методи та методики вимірювань;
 • калібрування та повірка;
 • законодавча метрологія;
 • інформаційно-вимірювальні системи,
 • інтелектуальні вимірювання;
 • міжнародне співробітництво.

Учасники конференції можуть подати доповіді у таких галузях вимірювань: акустика, ультразвук, вібрація (AUV); довжина та кут (L); час та частота (TF); іонізуючі випромінювання (RI); маса та пов’язані з нею величини (M); витратометрія (FF); температура (T); фізична хімія (QM); фотометрія та радіометрія (PR); електрика та магнетизм (EM).

Ключові дати:

20 квітня кінцевий термін прийому тез наукових доповідей;

1 червня кінцевий термін прийому заявок та доповідей;

1 вересня кінцевий термін прийому заявок для учасників без доповідей;

1 жовтня кінцевий термін прийому платежів;

8–9 жовтня заїзд учасників;

9 жовтня відкриття конференції.

Умови участі в конференції

Учасникам конференції пропонується надати тези доповідей (1 стор.) відповідно до шаблону (див. на сайті: www.metrology.kharkov.ua/mvt2018), а після прийняття, – доповіді (3–4 повних сторінки) українською, російською або англійською мовами (за вибором). Основоположні, оглядові та постановочні доповіді будуть винесені на пленарні засідання.

Для включення доповіді до програми конференції та до збірника наукових праць необхідні:

 • заявка щодо участі в конференції;
 • відповідність теми доповіді тематиці конференції;
 • наявність в оргкомітеті доповіді, оформленої в точній відповідності до вимог;
 • експертний висновок;
 • своєчасна оплата організаційного внеску. 

Після отримання від Вас заявки на Вашу адресу будуть направлені рахунок на оплату оргвнеску, договір та акт виконаних робіт у 2-х примірниках.

Організаційний внесок для одного учасника – 500,00 грн, для аспірантів та здобувачів – 200,00 грн.

Організаційний внесок переказується обов’язково з позначкою “За участь (прізвище, ім’я) у конференції “Метрологія–2018”.

Без оплати подані матеріали публікуватися не будуть!

Матеріали необхідно надсилати на електронну адресу:

mvt2018(at)metrology.kharkov.ua 

Організаційний внесок слід перерахувати

Для оплати в гривні:

ННЦ «Інститут метрології» (02568325)

61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 42, Україна

Поточний рахунок

№26003000036799 в Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК», м. Харків

МФО 322313

Свідоцтво платника ПДВ №28757794

Індивідуальний податковий номер 025683220315

Адреса оргкомітету:

ННЦ “Інститут метрології”, вул. Мироносицька, 42,

Харків, 61002, Україна.

e-mail: mvt2018(at)metrology.kharkov.ua 

Довідки за телефоном:

(057) 704-98-12 – секретар Ганна Мицік

Оформлення договорів:

(057) 704-97-73 та (057) 700-35-77 – Ірина Каліберда