Всі статті, які плануються до публікації в Українському метрологічному журналі, проходять процедуру рецензування та затвердження Редакційної колегією.

При надходженні до редакції рукописи статті проводиться її первинний розгляд і перевірка на відповідність тематиці і формальним вимогам видання. У разі невідповідності тематиці журналу стаття не приймається до розгляду, автору надсилається відповідне повідомлення.

Потім стаття направляється на відгук рецензента, який вибирається зі складу редколегії (внутрішнє рецензування). Стаття може бути спрямована також і незалежного експерта (зовнішнє рецензування). Всі рецензенти є визнаними фахівцями з тематики рецензованих матеріалів і мають протягом останніх 3 років публікації з тематики рецензованої статті. Рецензії зберігаються у видавництві і в редакції видання протягом 5 років. Редакція видання направляє авторам представлених матеріалів копії рецензій або мотивовану відмову, а також зобов'язується направляти копії рецензій в Міністерство освіти і науки України під час вступу до редакції видання відповідного запиту.

Процедура рецензування є анонімною і для рецензента, і для автора ( «сліпе» рецензування).

За результатами рецензування стаття може бути відхилена, спрямована автору на доопрацювання, або прийнята до друку.

Рецензія повинна містити:

оцінку істоти роботи і можливості її публікації в журналі;

чітко позначений перелік помилок в методології та інструментарії (якщо такі мають місце);

пропозиції з доопрацювання тексту.

При отриманні позитивного висновку рецензента матеріали поміщаються в «портфель» редакції для подальшого опублікування. Головним редактором надсилається повідомлення автору про це.

При отриманні негативного висновку рецензента стаття розглядається на засіданні робочої групи редколегії, яка приймає рішення про відхилення статті або про необхідність отримання додаткової рецензії незалежного експерта.

У разі відхилення статті автору направляється лист-повідомлення (за підписом Головного редактора журналу).

Остаточне рішення про публікацію статті та затвердження змісту номера приймається на засіданні Редакційної колегії.

Процедура рецензування та затвердження статей займає від 1 до 1,5 місяців, далі статті публікуються в порядку черговості. Редакційна колегія може приймати рішення про позачергову публікації статті.

Підготовка статті до публікації, що проводиться редакцією журналу, полягає в звичайному літературному редагуванні і доведенні тексту до необхідних редакторських стандартів, прийнятих в рамках журналу. Редакторські правки узгоджуються з авторами.