Головний редактор:

Неєжмаков Павло Іванович ‒ доктор технічних наук, доцент, генеральний директор 
ННЦ «Інститут метрології», м. Харків

Заступник головного редактора, науковий редактор:

Павленко Юрій Федорович ‒ доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології», м. Харків

Редакційна колегія:

Величко Олег Миколайович ‒ доктор технічних наук, професор, директор Науково-виробничого інституту метрологічного забезпечення вимірювань електромагнітних величин ДП «Укрметртестстандарт», м. Київ

Горобець Микола Миколайович ‒ доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків

Дзисюк Олександр Васильович ‒ начальник Метрологічного центру військових еталонів Збройних Сил України, м. Харків

Захаров Ігор Петрович ‒ доктор технічних наук, професор кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки, м. Харків

Клепіков Вячеслав Федорович ‒ доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАНУ, директор Інституту електрофізики і радіаційних технологій, м. Харків

Кондрашов Сергій Іванович ‒ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «ІВТС» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Купко Олександр Данилович ‒ доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології», м. Харків

Мель Ірина Олексіївна ‒ директор Метрологічного навчально-видавничого центру ННЦ “Інститут метрології”, м. Харків

Назаренко Леонід Андрійович ‒ доктор технічних наук, професор Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

Народницький Геннадій Юрійович ‒ доктор технічних наук, старший науковий співробітник, директор наукового центру ННЦ «Інститут метрології», м. Харків

Паракуда Василь Васильович ‒ кандидат технічних наук, доцент, директор ДП «НДІ Система», м. Львів

Прокопов Олександр Васильович ‒ доктор фізико-математичних наук, професор, заступник генерального директора з науково-метрологічної роботи ННЦ «Інститут метрології», м. Харків

Руженцев Ігор Вікторович ‒ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки, м. Харків

Скляров Володимир Васильович ‒ кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар ННЦ «Інститут метрології», м. Харків

Стадник Богдан Іванович ‒ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальної техніки Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

Туз Юліан Михайлович ‒ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації експериментальних досліджень Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Киів

Відповідальний секретар:

Мицік Ганна Сергіївна ‒ бібліотекар 1 категорії