Сертифікація персоналу калібрувальних та вимірювальних лабораторій проводиться Органом з сертифікації персоналу калібрувальних та вимірювальних лабораторій (ОСП «Метрологія») відповідно до нормативних документів, що встановлюють вимоги до компетенції персоналу.

Сертифікація проводиться відповідно до спеціалізації за видами вимірювань.

При позитивних результатах сертифікації видається сертифікат компетентності терміном до 5 років.

Кадровий склад ОСП «Метрологія»: до складу з наказом по ХДНДІМ № 6 від 11.01.2002 р правонаступником ХДНДІМ є ННЦ «Інститут метрології»