Основні завдання та функції

  • Виконує роботи з відтворення та зберігання одиниць часу і частоти, відтворення та зберігання національної шкали часу UTC(UA) та порівняння її із шкалою Всесвітнього координованого часу UTC;
  • Виконує роботи з формування та передавання еталонних сигналів каналами радіо, телебачення, зв’язку та Інтернету, а також забезпечення споживачів цих сигналів необхідною інформацією довідкового характеру;
  • Оцінює точність передавання еталонних сигналів, у тому числі технічними засобами недержавних організацій, та доводить таку інформацію до споживачів еталонних сигналів;
  • Виконує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з метою підвищення точності відтворення і зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу, удосконалює методи передавання еталонних сигналів, створює нову вимірювальну техніку;
  • Проводить аналіз простежуваності вимірювань часу і частоти та постійне вдосконалення методів аналізу;
  • Здійснює міжнародне співробітництво щодо вимірювань часу і частоти та бере участь у міжнародній кооперації з формування шкали атомного часу TAI;
  • Забезпечує проведення фундаментальних наукових досліджень з метою підвищення точності вимірювань часу і частоти на основі використання нових фізичних принципів та нових наукових технологій.