Home» Struct» Subdivision» The Certification and Conformity Assessment "Metrology" NSC "Institute of Metrology"

The certification and conformity assessment "Metrology" NSC "Institute of Metrology" Ukraine's first appointed to perform conformity assessment for non-automatic weighing instruments Technical regulations on non-automatic weighing instruments approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine of 16.12.2015 №1062 Technical regulations and measuring instruments approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine of 24.02.2016 number 163.

Contacts:

National Scientific Center "Institute of Metrology" 
61002, Kharkіv, vul. Mironositskaya, 42 
USREOU code 02568325 
N/d 26005060290636 in Kharkiv PJSC CB "PrivatBank"
MFO 351533
C/N 28757794
TIN 025683220315

Head of the Certification Body: 
Prof. Dr. Pavel Neyezhmakov
Phone: (057) 700-34-09, 700-24-00 

Head of OS "Metrology" (OS "M"): 
Viktoriya Postnikovа 
Phone: (057) 700-61-57, 704-67-49 
E-mail: viktoriia.postnikova(at)metrology.kharkov.ua

На базі ННЦ «Інститут метрології» працюють:

 • Орган з сертифікації продукції та послуг ННЦ «Інститут метрології»

Атестат акредитації № UA4.001.96 від 19.07.01 р.

Наказ Мінекономрозвитку України № 287 від 01.03.2012 р. про призначення органу з сертифікації в системі УкрСЕПРО з присвоєнням реєстраційного № UA.P.096.

Наказ Мінекономрозвитку України № 287 від 01.03.2012 р. про те, що орган з сертифікації уповноважений на проведення робіт по сертифікації продукції та послуг в державній системі УкрСЕПРО з присвоєнням реєстраційного № UA.PN.096. 

 • Орган по сертифікації систем якості, систем управління якістю ННЦ «Інститут метрології»

Атестат акредитації № UA5.001.053 від 25.03.02 р. без обмеження області розповсюдження (ОС «Метрологія»)

Наказ Мінекономрозвитку України № 625 від 11.06.2013 р. про призначення органу з сертифікації систем управління в державній системі сертифікації з присвоєнням реєстраційного № UA.МQ.053.

 • За Орган оцінки відповідності продукції ННЦ «Інститут метрології»

Атестат акредитації № 1О251 від 14.09.14 р по 13.09.2019 р.

Наказ Мінекономрозвитку України № 846 від 21.07.2015 р. про призначення органу з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів з присвоєнням реєстраційного № UA.ТR.113.

 • За Орган сертифікації персоналу калібрувальних та вимірювальних лабораторій

Наказ Держстандарту України № 87 від 27.02.2001 р про призначення ХДНІІМ Органом з сертифікації персоналу (ОСП «Метрологія»)

ННЦ "Інститут метрології" призначений на Технічний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1062 приказ 1164 від 14.07.2016 р.

Організаційна структура ОС "Метрологія"

Організаційну структуру ОС «Метрологія» утворюють:

 • керівництво ОС «Метрологія»;
 • рада ОС «Метрологія»;
 • група організації, управління і контролю;
 • робочі групи.

До складу керівництва ОС «Метрологія» входять:

 • керівник ОС «Метрологія»;
 • заступник керівника ОС «Метрологія».

До складу Ради ОС «Метрологія» входять:

 • керівник ОС «Метрологія»;
 • представник Національного органу з сертифікації;
 • заступник керівника ОС «Метрологія»;
 • відповідальний за систему якості ОС «Метрологія»;
 • відповідальний за зв'язок з Національним органом по сертифікації.

Орган по сертифікації «Метрологія» має в своєму штаті аудиторів, сертифікованих на право виконання робіт в області діяльності ОС «Метрологія»:

 • Постникова Вікторія Леонідівна
  по аудитор сертифікації засобів обчислювальної техніки; сертифікат компетентності аудитора № UA 003.ПФ.303-06; 
  по аудитор сертифікації світлотехнічної продукції; сертифікат компетентності аудитора № UA 003.ПР.301-06;
  по аудитор сертифікації медичної техніки; сертифікат компетентності аудитора № UA 003.ПР.302-06;

До виконання робіт залучаються позаштатні аудитори, з якими укладені договори.