Home» Struct» Subdivision» The Certification and Conformity Assessment "Metrology" NSC "Institute of Metrology"

The certification and conformity assessment "Metrology" NSC "Institute of Metrology" Ukraine's first appointed to perform conformity assessment for non-automatic weighing instruments Technical regulations on non-automatic weighing instruments approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine of 16.12.2015 №1062 Technical regulations and measuring instruments approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine of 24.02.2016 number 163, Technical Regulation of Legally Regulated Means of Measuring Instruments, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated January 13, 2016 No. 94.

Contacts:

National Scientific Center "Institute of Metrology" 
61002, Kharkіv, vul. Mironositskaya, 42 
USREOU code 02568325 
N/d 26003000036799 in Kharkiv JSC UKREXIMBANK, MFO 322313;
C/N 28757794
TIN 025683220315

Head of the Certification Body: 
Prof. Dr. Pavel Neyezhmakov
Phone: (057) 700-34-09, 700-24-00 

Head of OS "Metrology" (OS "M"): 
Viktoriya Postnikovа 
Phone: (057) 700-61-57, 704-67-49, 704-98-49
E-mail: viktoriia.postnikova(at)metrology.kharkov.ua

На базі ННЦ «Інститут метрології» працюють:

 • Орган з оцінки відповідності продукції ННЦ «Інститут метрології»

Атестат акредитації № 1О251 від 14.09.14 р по 13.09.2019 р.

Наказ Мінекономрозвитку України № 846 від 21.07.2015 р. про призначення органу з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів з присвоєнням реєстраційного № UA.ТR.113.

 • Орган з сертифікації продукції та послуг ННЦ «Інститут метрології»

Атестат акредитації № UA4.001.96 від 19.07.01 р.

Наказ Мінекономрозвитку України № 287 від 01.03.2012 р. про призначення органу з сертифікації в системі УкрСЕПРО з присвоєнням реєстраційного № UA.P.096.

Наказ Мінекономрозвитку України № 287 від 01.03.2012 р. про те, що орган з сертифікації уповноважений на проведення робіт по сертифікації продукції та послуг в державній системі УкрСЕПРО з присвоєнням реєстраційного № UA.PN.096. 

 • Орган з сертифікації систем якості, систем управління якістю ННЦ «Інститут метрології»

Атестат акредитації № UA5.001.053 від 25.03.02 р. без обмеження області розповсюдження (ОС «Метрологія»)

Наказ Мінекономрозвитку України № 625 від 11.06.2013 р. про призначення органу з сертифікації систем управління в державній системі сертифікації з присвоєнням реєстраційного № UA.МQ.053.

 • Орган з сертифікації персоналу калібрувальних та вимірювальних лабораторій

Наказ Держстандарту України № 87 від 27.02.2001 р про призначення ХДНІІМ Органом з сертифікації персоналу (ОСП «Метрологія»)

ННЦ "Інститут метрології" призначений на Технічний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1062 приказ 1164 від 14.07.2016 р.

Організаційна структура Органу з сертифікації та оцінки відповідності «Метрологія» Національного наукового центру «Інститут метрології» (ООВ «Метрологія»)

Організаційну структуру ООВ «Метрологія» утворюють:

 • керівництво ООВ «Метрологія»;
 • рада ООВ «Метрологія»;
 • група організації, управління та контролю (згідно наказу № 39 від 05.02.2016 р. функції групи організації, управління та контролю покладено на НДЛ-60);
 • виконавчі групи;
 • субпідрядні організації

До складу керівництва ООВ «Метрологія» входять:

·         генеральний директор ННЦ «Інститут метрології» – керівник ООВ «Метрологія» керівник ООВ «Метрологія»;

 • заступник керівника ООВ «Метрологія» - директор науково-технічного центру загальної метрології, оцінки відповідності та випробувань (НЦ-6)

Персональний склад Ради ООВ «Метрологія» затверджується наказом генерального директора ННЦ «Інститут метрології» – керівником ООВ «Метрологія».

До діяльності Ради, за необхідністю, залучаються представники окремих наукових центрів ННЦ «Інститут метрології», та інших зацікавлених сторін.

ООВ «Метрологія» має в своєму штаті аудиторів, сертифікованих на право виконання робіт в області діяльності ООВ «Метрологія»:

 • Постникова Вікторія Леонідівна
  аудитор з сертифікації засобів обчислювальної техніки; сертифікат компетентності аудитора № UA 003.ПФ.303-06; 
  аудитор з сертифікації світлотехнічної продукції; сертифікат компетентності аудитора № UA 003.ПР.301-06;
  аудитор з сертифікації медичної техніки; сертифікат компетентності аудитора
  № UA 003.ПР.302-06;

До виконання робіт залучаються позаштатні аудитори, з якими укладені договори.

 

149_SOU_OS_MSJA-4.1.3_149-2017.pdf

МЕТОДИКА. ПОРЯДОК ЗАСТОСОВУВАННЯ СЕРТИФІКАТІВ І ЗНАКІВ ВІДПОВІДНОСТІ СОУ ОС МСЯ-4.1.3/149:2017

179_SOU_OS_MCJA-7.13_179-2017.pdf

МЕТОДИКА. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМАЦІЙНОЇ РОБОТИ СОУ ОС MCЯ-7.13/179:2017