Головна» Структура» Підрозділи» Орган з сертифікації та оцінки відповідності «Метрологія» ННЦ «Інститут метрології»

Орган з сертифікації та оцінки відповідності «Метрологія» ННЦ «Інститут метрології» перший в Україні отримав призначення на виконання робіт з оцінки відповідності неавтоматичних зважувальних приладів за Технічним регламентом щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  16.12.2015 №1062, Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 163, Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94.

Реквізити:

Національний науковий центр «Інститут метрології»    
61002, м. Харків, вул.Мироносицька, 42    
Код ЄДРПОУ 02568325    
П/р 26003000036799 в Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313;
Св. № 28757794    
ІПН 025683220315

Керівник ООВ «Метрологія»: 
Неєжмаков Павло Іванович 
Тел.: (057) 700-34-09, 700-24-00     

Заступник керівника ООВ «Метрологія» - директор науково-технічного центру загальної метрології, оцінки відповідності та випробувань (НЦ-6):
Постникова Вікторія Леонідівна 
Тел.: (057) 704-98-49, 704-97-49  
E-mail: viktoriia.postnikova(at)metrology.kharkov.ua

На базі ННЦ «Інститут метрології» працюють:

 • Орган з оцінки відповідності продукції ННЦ «Інститут метрології»

Атестат акредитації № 1О251 від 14.09.14 р по 13.09.2019 р.

Наказ Мінекономрозвитку України № 846 від 21.07.2015 р. про призначення органу з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів з присвоєнням реєстраційного № UA.ТR.113.

 • Орган з сертифікації продукції та послуг ННЦ «Інститут метрології»

Атестат акредитації № UA4.001.96 від 19.07.01 р.

Наказ Мінекономрозвитку України № 287 від 01.03.2012 р. про призначення органу з сертифікації в системі УкрСЕПРО з присвоєнням реєстраційного № UA.P.096.

Наказ Мінекономрозвитку України № 287 від 01.03.2012 р. про те, що орган з сертифікації уповноважений на проведення робіт по сертифікації продукції та послуг в державній системі УкрСЕПРО з присвоєнням реєстраційного № UA.PN.096. 

 • Орган з сертифікації систем якості, систем управління якістю ННЦ «Інститут метрології»

Атестат акредитації № UA5.001.053 від 25.03.02 р. без обмеження області розповсюдження (ОС «Метрологія»)

Наказ Мінекономрозвитку України № 625 від 11.06.2013 р. про призначення органу з сертифікації систем управління в державній системі сертифікації з присвоєнням реєстраційного № UA.МQ.053.

 • Орган з сертифікації персоналу калібрувальних та вимірювальних лабораторій

Наказ Держстандарту України № 87 від 27.02.2001 р про призначення ХДНІІМ Органом з сертифікації персоналу (ОСП «Метрологія»)

ННЦ "Інститут метрології" призначений на Технічний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1062 приказ 1164 від 14.07.2016 р.

Організаційна структура Органу з сертифікації та оцінки відповідності «Метрологія» Національного наукового центру «Інститут метрології» (ООВ «Метрологія»)

Організаційну структуру ООВ «Метрологія» утворюють:

 • керівництво ООВ «Метрологія»;
 • рада ООВ «Метрологія»;
 • група організації, управління та контролю (згідно наказу № 39 від 05.02.2016 р. функції групи організації, управління та контролю покладено на НДЛ-60);
 • виконавчі групи;
 • субпідрядні організації

До складу керівництва ООВ «Метрологія» входять:

·         генеральний директор ННЦ «Інститут метрології» – керівник ООВ «Метрологія» керівник ООВ «Метрологія»;

 • заступник керівника ООВ «Метрологія» - директор науково-технічного центру загальної метрології, оцінки відповідності та випробувань (НЦ-6)

Персональний склад Ради ООВ «Метрологія» затверджується наказом генерального директора ННЦ «Інститут метрології» – керівником ООВ «Метрологія».

До діяльності Ради, за необхідністю, залучаються представники окремих наукових центрів ННЦ «Інститут метрології», та інших зацікавлених сторін.

ООВ «Метрологія» має в своєму штаті аудиторів, сертифікованих на право виконання робіт в області діяльності ООВ «Метрологія»:

 • Постникова Вікторія Леонідівна
  аудитор з сертифікації засобів обчислювальної техніки; сертифікат компетентності аудитора № UA 003.ПФ.303-06; 
  аудитор з сертифікації світлотехнічної продукції; сертифікат компетентності аудитора № UA 003.ПР.301-06;
  аудитор з сертифікації медичної техніки; сертифікат компетентності аудитора
  № UA 003.ПР.302-06;

До виконання робіт залучаються позаштатні аудитори, з якими укладені договори.

 

149_SOU_OS_MSJA-4.1.3_149-2017.pdf

МЕТОДИКА. ПОРЯДОК ЗАСТОСОВУВАННЯ СЕРТИФІКАТІВ І ЗНАКІВ ВІДПОВІДНОСТІ СОУ ОС МСЯ-4.1.3/149:2017

179_SOU_OS_MCJA-7.13_179-2017.pdf

МЕТОДИКА. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМАЦІЙНОЇ РОБОТИ СОУ ОС MCЯ-7.13/179:2017