Головна» Діяльність» Міжнародні співвідносини» Співробітництво» COOMET» 21-ше засідання Ради Президента СООМЕТ

21-ше засідання Ради Президента СООМЕТ

8–9 листопада 2016 р. у м. Астана, Казахстан, відбулося 21-ше засідання Ради Президента СООМЕТ.

Завданням засідання було обговорення заходів із вдосконалення діяльності регіональної організації з метрології CООМЕТ та виконання Угоди "Взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрування та вимірювання, що видаються національними метрологічними інститутами" (CIPM MRA).

У роботі засідання взяли участь члени Ради Президента СООМЕТ, Голови Форуму якості СООМЕТ та ТК 3.1 "Технічний комітет Форуму якості", представники Національних Секретаріатів СООМЕТ та інші запрошені гості, серед яких представники Євразійської економічної комісії.

На засіданні було розглянуто 17 питань порядку денного, серед яких:

•        проект Програми розвитку СООМЕТ на 2017–2019 рр.;

•        результати 35-го та 36-го засідань JCRB;

•        результати 51-го засідання Міжнародного комітету з законодавчої метрології (CIML) та круглого столу регіональних організацій з законодавчої метрології (RLMO);

•        результати співробітництва з NCSL International та EURAMET;

•        комплекс питань, пов’язаних із реалізацією CІPM MRA;

•        хід перевірок систем менеджменту якості (QMS) національних метрологічних інститутів (НМІ) СООМЕТ та перспективи діяльності Форуму якості СООМЕТ;

•        результати засідань ТК 2 "Законодавча метрологія" та ТК 4 "Інформація та навчання";

•        представлення нових та актуалізованих версій публікацій СООМЕТ;

•        проведення VII Міжнародного конкурсу "Кращий молодий метролог СООМЕТ – 2017".

Секретаріат СООМЕТ надав детальну інформацію щодо виконання рішень 20-го засідання Ради Президента СООМЕТ. Значну увагу за звітний період було приділено виконанню наступних рішень: активізація діяльності з підготовки даних про калібрувальні та вимірювальні можливості (СМС) і проведення регіональної та міжрегіональної експертизи СМС-рядків; створення бази даних зі звірень СООМЕТ на сайті СООМЕТ; виконання робіт з організації та проведення зовнішніх перевірок (peer review) систем менеджменту якості в НМІ країн-членів СООМЕТ у 2016 р. як необхідної складової виконання Угоди CIPM MRA.

Під час засідання Президентом СООМЕТ було представлено на розгляд проект Програми розвитку СООМЕТ на 2017–2019 рр. Члени Ради Президента СООМЕТ висказали свої зауваження та пропозиції щодо проекту Програми. Було вирішено підготувати кінцевий варіант Програми для затвердження на 27-му засіданні Комітету СООМЕТ.

П.І.Неєжмаковим, Віце-президентом СООМЕТ, відповідальним за взаємодію з регіональними метрологічними організаціями та представництво в JCRB та NCSLI, було надано інформацію про результати 35-го та 36-го засідань JCRB та результати співробітництва з NCSLI та EURAMET. Також було представлено оновлений Меморандум про взаєморозуміння (MoU) між NCSLI та СООМЕТ, який було підписано Президентом NCSLI та П.І.Неєжмаковим 25 липня 2016 р. під час засідання Ради Директорів NCSLI.

Віце-президентом СООМЕТ, відповідальним за законодавчу метрологію, було проінформовано про результати 51-го засідання CIML та Круглого столу RLMO. Учасники засідання обговорили план дій із реалізації рішень цих засідань.

При розгляді питань, пов’язаних з Угодою CIPM MRA, значну увагу приділено проведенню звірень еталонів національних метрологічних інститутів країн-членів СООМЕТ. Під час проведення засідання Президентом СООМЕТ було затверджено актуалізовану "Програму звірень еталонів НМІ СООМЕТ" на 2017 р.

Було надано інформацію щодо ходу підготовки та експертизи СМС-рядків НМІ СООМЕТ та участі СООМЕТ у міжрегіональній експертизі СМС-рядків інших регіональних організацій з метрології.

Головами Форуму якості СООМЕТ та ТК 3.1 "Технічний комітет Форуму якості СООМЕТ" було надано інформацію щодо робіт з організації та проведення зовнішніх перевірок (peer review) систем менеджменту якості в НМІ як необхідної складової виконання CIPM MRA.

Під час засідання розглядалися питання щодо діяльності ТК 2 "Законодавча метрологія" та ТК 4 "Інформація та навчання". Головою ТК 4 П.І.Неєжмаковим було представлено детальну інформацію щодо результатів 13-го засідання ТК 4, а також проінформовано про підготовку до VІI Міжнародного конкурсу "Кращий молодий метролог СООМЕТ", який відбудеться 17–18 травня 2017 р. в м. Астана, Казахстан, та проходитиме англійською мовою із залученням до участі представників інших регіональних метрологічних організацій.

Радою Президента СООМЕТ було ухвалено та рекомендовано до затвердження на 27-му засіданні Комітету СООМЕТ проекти нових публікацій СООМЕТ: Рекомендації СООМЕТ "Метрологічний нагляд, що здійснюється метрологічними службами юридичних осіб. Основні положення" та Інформаційного матеріалу СООМЕТ "Правила віднесення засобів вимірювання до сфери законодавчої метрології".

Під час засідання було вирішено провести 27-ме засідання Комітету СООМЕТ 25–27 квітня 2017 р. в м. Мінськ, Білорусь.

Радою Президента СООМЕТ було ухвалено список кандидатів для нагородження Почесним званням "Заслужений метролог СООМЕТ". Від України було представлено кандидатуру Андрія Івкова, члена ТК 1.12 "Стандартні зразки" від України (ННЦ "Інститут метрології").