Головна» Діяльність» Міжнародні співвідносини» Співробітництво» COOMET» 26-те засідання Комітету СООМЕТ

26-те засідання Комітету СООМЕТ

 

У період з 19 по 21 квітня 2016 р., згідно графіку проведення засідань структурних органів СООМЕТ, відбулися 26-те засідання Комітету CООМЕТ та 14-те засідання Об’єднаного комітету з еталонів СООМЕТ. Засідання проходили в м. Єреван, Вірменія.

Завданнями заходів було обговорення питань розвитку CООМЕТ, реалізації "Угоди про взаємне визнання національних еталонів та сертифікатів калібрувань та вимірювань, що видаються національними метрологічними інститутами" (CIPM MRA), результатів діяльності в галузях "Законодавча метрологія", "Інформація та навчання", "Менеджмент якості" та співробітництва з Міжнародним бюро мір та ваг (BIPM) та Міжнародним бюро із законодавчої метрології (BIML).

19 квітня 2016 р. відбулося 14-е засідання Об’єднаного комітету з еталонів СООМЕТ, під час якого Голови Технічних комітетів зробили доповіді щодо діяльності ТК у 2015 р. та завдань на 2016 р. Віце-президентом СООМЕТ та офіційним представником від СООМЕТ в Об’єднаному комітеті регіональних метрологічних організацій (РМО) та ВІРМ (JCRB) П.Неєжмаковим було зроблено доповідь щодо стану звірень та експертизи СМС-рядків СООМЕТ.

У роботі 26-го засідання Комітету CООМЕТ взяли участь Члени Комітету СООМЕТ та їхні офіційні представники, Голови Технічних комітетів СООМЕТ і представники Національних секретаріатів СООМЕТ з 12 країн-членів СООМЕТ (Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Куби, Німеччини, Росії, Словаччини, Таджикистану, Узбекистану та України), представники міжнародних метрологічних організацій: Е.Хенсон, Помічник Директора ВІРМ з міжнародних зв’язків; Я.Данміл, Заступник Директора BIML, а також С.Шуянг, заступник Директора Національного інституту метрології (НІМ) Китаю, разом з іншими представниками НІМ.

На засіданні було розглянуто 18 питань порядку денного, серед яких:

•      вступ Національного інституту метрології Китаю до СООМЕТ;

•      затвердження нових Віце-президентів СООМЕТ;

•      розподіл повноважень між Президентом та Віце-президентами СООМЕТ;

•      основні результати діяльності СООМЕТ в 2015 р.;

•      комплекс питань, пов’язаних з реалізацією CIPM MRA;

•      результати 34-го та 35-го засідань JCRB та 50-го засідання Міжнародного комітету із законодавчої метрології (CIML) та завдання СООМЕТ, які витікають з його рішень;

•      діяльність Форуму якості СООМЕТ;

•      діяльність СООМЕТ в області законодавчої метрології;

•      діяльність СООМЕТ в області інформації та навчання;

•      формування структурних органів СООМЕТ і призначення голів технічних комітетів та підкомітетів.

Під час 26-го засідання Комітету СООМЕТ Заступником директора Національного інституту метрології Китаю С.Шуянг було підписано Меморандум про співробітництво СООМЕТ. НІМ Китаю було прийнято до СООМЕТ в якості асоційованого члена.

На засіданні було затверджено кандидатури нових Віце-президентів СООМЕТ. Членами Ради Президента СООМЕТ було узгоджено новий розподіл повноважень між Президентом та Віце-президентами СООМЕТ. До обов’язків нових Віце-президентів належать координація діяльності країн-членів СООМЕТ, що відноситься до еталонів та впровадження CIPM MRA (В.Міхалченко, Казахстан), та координація діяльності із стандартизації в метрології, взаємодія з міжнародними та регіональними організаціями із стандартизації, такими як МДР, ISO, EN, CASCO та ін. (В.Гуревич, Білорусь).

Секретаріатом СООМЕТ була надана інформація щодо виконання рішень 25-го засідання Комітету СООМЕТ.

При розгляді питань, пов’язаних з реалізацією Угоди CIPM MRA, значну увагу було приділено проведенню звірень еталонів Національних метрологічних інститутів (НМІ) країн-учасниць СООМЕТ. Було відмічено, що зберігається тенденція збільшення загальної кількості опублікованих в базі даних ключових звірень BIPM (KCDB) рядків СМС країн-учасниць СООМЕТ. Кількість рядків СМС Білорусі, Грузії, Казахстану, Куби, Молдови, Росії та України (дані представляються через СООМЕТ), а також Болгарії, Боснії та Герцеговини, Литви, Німеччини, Румунії, Словаччини та Туреччини (дані представляються через Європейську асоціацію Національних метрологічних інститутів (EURАMET)) складає 5131 позицію.

Віце-президентом СООМЕТ, відповідальним за взаємодію з JCRB, П.Неєжмаковим було зроблено доповідь щодо діяльності JCRB і рішень, пов’язаних з виконанням CIPM MRA, серед яких: організація та проведення звірень, підготовка СМС, проведення регіональної та міжрегіональної експертизи СМС. Було надано інформацію щодо участі СООМЕТ у міжрегіональній експертизі СМС-рядків інших РМО. За результатами обговорення цих питань було прийнято ряд рішень, пов’язаних з якістю проведення внутрішньорегіональних та скорочення термінів міжрегіональних експертиз СМС-рядків.

Учасники засідання детально обговорили результати 34-го та 35-го засідань JCRB, 50-го засідання CIML та Круглого столу RLMO та завдання СООМЕТ, які витікають з його рішень.

Головами Форуму якості СООМЕТ та ТК 3.1 "Технічний комітет Форуму якості СООМЕТ" було надано інформацію щодо робіт з організації та проведення зовнішніх перевірок (peer review) систем менеджменту якості в НМІ як необхідної складової виконання CIPM MRA.

Головою ТК 4 П.Неєжмаковим було проінформовано учасників засідання та надано звіт щодо діяльності у 2015 р. Технічного комітету ТК 4 "Інформація та навчання", проведених навчальних семінарах та підготовки до VІІ Міжнародного Конкурсу "Кращий молодий метролог СООМЕТ 2017", який відбудеться 17–18 травня 2017 р. в м. Астана, Казахстан.

Під час засідання було розглянуто та затверджено цілу низку публікацій СООМЕТ, серед яких розроблені Документи СООМЕТ D5.17/2016 "Положення про Апеляційну Раду СООМЕТ" та СООМЕТ D11/2016 "Порядок використання логотипу СООМЕТ".

Під час засідання було подовжено повноваження голів:

- ТК 1.2 "Акустика, ультразвук та вібрація" В.Поздєєвої, БелГИМ, Беларусь;

- ТК 1.6 "Маса та пов’язані з нею величини" І.Колозинської, ННЦ "Інститут метрології", Україна;

- ТК 1.8 "Фізико-хімія" Л.Конопелько, ВНИИМ, Росія;

- ТК 1.12 "Стандартні зразки" С.Медведевських, УНИИМ, Росія.

За великий особистий внесок в діяльність СООМЕТ було нагороджено Почесним званням "Заслужений метролог СООМЕТ" М.Дєнісову (Киргизстан), І.Войтек (Білорусь), О.Дойнікова (Росія) та Р.Сергієнко (ННЦ "Інститут метрології", Україна).

Наступне 27-ме засідання Комітету СООМЕТ та 15-те засідання Об’єднаного комітету з еталонів СООМЕТ заплановано провести в м. Мінськ, Білорусь, у квітні 2017 р.