Завдання та функції

Основними завданнями Служби є:

  • здійснення міжгалузевої координації;
  • забезпечення єдності вимірювань та простежуваності в тих видах вимірювань, які не можуть бути забезпечені за допомогою еталонів;
  • виконання робіт, пов’язаних з розробленням і впровадженням стандартних зразків.

Служба відповідно до покладених на неї завдань забезпечує:

  • науково-методичне керівництво роботою з розроблення та застосування стандартних зразків;
  • визначення та прогнозування потреб економіки та невиробничої сфери у стандартних зразках;
  • визначення основних напрямів розроблення та встановлення потрібної точності стандартних зразків, що застосовуються в економіці та невиробничій сфері;
  • проведення наукових досліджень щодо створення нових типів стандартних зразків;
  • здійснення міжнародного співробітництва з питань розроблення та застосування стандартних зразків.