Home» Struct» Services» Service of Reference Materials...» Publications

Результати робіт, виконаних співробітниками Головного центру ДССЗ України в 1999 2011 роках, розглянуто в наступних публікаціях:

37. Івков А.Г., Щур Є.Ю. Дослідження метрологічних характеристик автоматичного дозуючого пристрою (auto-sampler) графітової печі атомно абсорбційного спектрометра Solaar М6 Dual Zeeman // Наукові праці VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія-2012)», Харків: ННЦ «Інститут метрологии», 2012. - С. 69-72.

36. Гаврилкин В.Г., Кулик С.В., Ивков А.Г., Тюхтина М.В. Разработка стандартного образца содержания белка в зерне // III Всероссийская конференция с международным участием «Стандартные образцы в измерениях и технологиях – 2011», Российская Федерация, г. Екатеринбург, 12 17 сентября 2011 г., // Сборник трудов, г. Екатеринбург: ФГУП «УНИИМ», 2011. — с. 53-55.

35. Івков А.Г., Тюхтіна М.В., Проценко В.М. Завдання стандартизації метрології клінічних лабораторних досліджень // Биомедицинская инженерия, 2011, №2, с. 22-27.

34. Проценко В.М., Івков А.Г., Тюхтіна М.В., Рогожин Б.А., Луньова Г.Г., Хейломський О.Б. Створення нормативної бази системи клінічних лабораторних досліджень в Україні // Биомедицинская инженерия, 2011, №2, с. 14-21.

33. Проценко В.М., Івков А.Г. Метрологічне забезпечення лабораторної медицини України: стан, проблеми, шляхи вирішення // Наукові праці VII Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія-2010)», Харьков: ННЦ «Інститут метрологии», 2010. - У 2-х тт. - Том 1. - С. 113-116.

32. Івков А.Г., Тюхтіна М.В., Щур Є.Ю. Щодо можливості застосування атомно-абсорбційного спектрометра SOLAAR 6M для атестаційних вимірювань державних стандартних зразків Головним центром Державної служби стандартних зразків України // Наукові праці VII Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія-2010)», Харьков: ННЦ «Інститут метрологии», 2010. - У 2-х тт. - Том 1. - С. 105-108.

31. Тюхтіна М.В. Дослідження стандартного зразка складу чистого натрій карбонату // Наукові праці VII Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія-2010)», Харьков: ННЦ «Інститут метрологии», 2010. - У 2-х тт. - Том 1. - С. 100 – 104

30. Тюхтіна М.В., Івков А.Г., Назаренко Л.А. Способи атестації первинного стандартного зразка складу натрій карбонату // Наукові праці VII Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія-2010)», Харьков: ННЦ «Інститут метрологии», 2010. - У 2-х тт. - Том 1. - С. 96-99.

29. Щур Є.Ю., Логінова Л.П., Івков А.Г., Тюхтіна М.В. Дослідження можливості створення вихідних стандартних зразків складу натрій та калій хлоридів для титриметричного та спектральних методів хімічного аналізу // Наукові праці VII Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія-2010)», Харьков: ННЦ «Інститут метрологии», 2010. - У 2-х тт. - Том 1. - С. 93-95.

28. Тюхтіна М.В., Івков А.Г., Щур Є.Ю. Створення державних стандартних зразків в Україні // Наукові праці VII Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія-2010)», Харьков: ННЦ «Інститут метрологии», 2010. - У 2-х тт. – Т. 1. - С. 91-92.

27. М.Березка М., Туракевич С., Чудінова О., Гниленко Н. Організація й проведення МПР клініко-діагностичних досліджень (з досвіду роботи лабораторії-координатора Харківської обласної клінічної лікарні) // Метрологія та прилади, 2009. – № 4. – С. 52–58.

26. Тюхтіна М.В. Щодо метрологічної простежуваності результатів титриметричних вимірювань у хімічному аналізі // Український метрологічний журнал. – 2009. – № 2. – С. 44 50.

25. Тюхтина М.В. Ключевые проблемы прослеживаемости результатов титриметрических измерений при аналитическом контроле в химической промышленности // Стандартные образцы. 2009. - № 1. – С. 21-27.

24. Ивков А.Г., Тюхтина М.В., Щур Е.Ю. Особенности развития “стихийной протометрологии” количественного химического анализа // Сборник докладов Междунар. научно-практич. конф. “Метрология-2009”, г. Минск, Республика Беларусь, 14-15 апреля 2009. – Минск: БелГИМ. – 2009. – С. 117-120.

23. Щур Е.Ю. О метрологическом аспекте химического анализа методом молекулярной абсорбции // Сборник докладов III Международного конкурса “Лучший молодой метролог КООМЕТ-2009”, г. Минск, Республика Беларусь, 14-15 апреля 2009. – Минск: БелГИМ. – 2009. – С. 186-192.

22. Івков А.Г., Тюхтіна М.В. Первинні еталонні матеріали (primary CRMs) та первинні методи (primary methods) у вимірюваннях параметрів хімічного складу (кількості речовини) // Забезпечення єдності вимірювань фізико-хімічних та оптико-фізичних величин: ХІММЕТ-3-2008: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11–13 лист. – К.: [ТОВ “АВЕГА”], 2008 р. – С. 92-95

21. Тюхтіна М.В. Первинний стандартний зразок карбонату натрію як вихідна ланка ієрархічної схеми вимірювань титрометричним методом // Забезпечення єдності вимірювань фізико-хімічних та оптико-фізичних величин: ХІММЕТ-3-2008: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11–13 лист. – К.: [ТОВ “АВЕГА”], 2008 р. – С. 96-98

20. Тюхтіна М.В. Пошук шляхів створення метрологічно коректної системи стандартних зразків для забезпечення простежуваності результатів хімічного аналізу в Україні // Міжнар. наук.-практ. конф. “Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія-2008)”: Праці (збірник). 14-16 жовтня 2008 р. – Харків. – С. 84-87

19. Івков А.Г., Тюхтіна М.В. Деякі питання створення та застосування еталонних матеріалів у кількісному хімічному аналізі // Міжнар. наук.-практ. конф. “Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія-2008)”: Праці (збірник). 14-16 жовтня 2008 р. – Харків. – С. 88-91

18. Тюхтіна М.В. Щодо забезпечення простежності результатів титриметричних вимірювань у хімічному аналізі // VIII Українська конференція з аналітичної хімії з міжнародною участю: Тези доповідей. – Одеса: Видавництво “Атлант”, 2008. – С. 67

17. Тюхтина М.В. Ключевые проблемы прослеживаемости результатов титриметрических измерений в аналитическом контроле в химической промышленности // Вторая Всероссийская научно-технич. конф. с междунар. участием “Стандартные образцы в измерениях и технологиях”: Тезисы докладов. Санкт-Петербург, 2008. - С. 80-81

16. Ивков А.Г., Тюхтина М.В. “Reference’ность” стандартных образцов и “стандартность” reference materials. Проблемы терминологии // Вторая Всероссийская научно-технич. конф. с междунар. участием “Стандартные образцы в измерениях и технологиях”: Тезисы докладов. Санкт-Петербург, 2008. - С. 72-73

15. Тюхтіна М.В., Івков А.Г. Метрологічні аспекти застосування стандартних зразків у системі менеджменту якості вимірювань у випробувальній (вимірювальній) лабораторії // Качество и безопасность. Вопросы компетентности и профессионального тестирования персонала испытательных лабораторий: Труды научно-практич. конф. (Сборник). 26-28 мая 2008 г. – Одесса. – С. 63-68

14. Тюхтіна М.В., Івков А.Г. Розроблення та атестація стандартних зразків складу неорганічних хімічних продуктів // Химия и технология производств основной химической промышленности. Труды. Т.75 НИОХИМ. – Харьков, 2007. – С. 212-221

13. Івков А.Г., Тюхтіна М.В. Застосування еталонних матеріалів у сфері державного метрологічного нагляду і контролю // Аналитический контроль качества и безопасности веществ и материалов: Труды научно-практич. конф. (Сборник). 10-13 сентября 2007 г. – Одесса. – С.138-143

12. Тюхтіна М.В. Щодо засобів удосконалення метрологічного забезпечення вимірювань методом кислотно-основних титрувань в Україні // Аналитический контроль качества и безопасности веществ и материалов // Труды научно-практич. конф. (Сборник). 10-13 сентября 2007 г. – Одесса. – С.143-147

11. Ивков А.Г., Тюхтина М.В. О некоторых проблемах создания и применения эталонных материалов на постсоветском пространстве // Всероссийская конференция с международным участием «Стандартные образцы в измерениях и технологиях»: Тезисы докладов. – Екатеринбург, 15-19 мая 2006 г. - С.11-12

10. Лур’є А.І., Кудінов Л.П., Івков А.Г., Козій В.М., Хвостова О.В. Дослідження метрологічних характеристик вологомірів природного газу різних типів в умовах експлуатації на об’єктах ДК „Укртрансгаз” // Питання розвитку газової промисловості України. Зб. наукових праць. Вип. XXXIV / УкрНДІгаз. – Харків, 2006. – С. 187-195.

9. Туракевич С.В., Проценко В.М., Іваннікова С.В., Івков А.Г. Щодо досвіду зовнішньої оцінки якості вимірювань у клінічних лабораторних дослідженнях // V Міжнародна науково-технічна конференція „Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія 2006)”. Харків, 10-12 жовтня 2006 р. Наук. праці у 2 х тт. - Т. 1. – С. 65-68.

8. Спирин Ю.А., Никонова А.П., Кончинко Н.Н., Ивков А.Г. Иследование метрологических характеристик стандартных образцов динаса и шамота при длительном хранении// Збірник наукових праць ВАТ “УкрНДІВогнетривів”, № 106. Харків: Каравела 2006 р. Наук. праці у 2-х тт. - Т. 1. – С. 191-198.

7. Ивков А.Г., Марков Б.Ф. Деятельность Головного центра Государственной службы стандартных образцов Украины // Стандартные образцы, 2005. - № 2. – С. 10-14.

6. Івков А.Г. Застосування стандартних зразків складу та властивостей для забезпечення вимірювань у сфері державного метрологічного нагляду та контролю // Інформаційний бюлетень Міністерства промислової політики України з стандартизації, метрології та управління якістю, 2005. - № 4(6). -52-56.

5. Івков А.Г. Щодо закордонного досвіду зі забезпечення простежуваності (traceability) результатів вимірень параметрів хімічного складу речовин і матеріалів. // Наук.-практ. конф. „Якість та безпека. Питання методології і метрології хімічного аналізу”. Одеса, — 16-19 листопада 2004 р. — с. 96-100.

4. Івков А.Г., Марков Б.Ф. Состояние и перспективы развития государственной службы стандартных образцов Украины. // IV МНТК „Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія — 2004)”. Харків — 12-14 жовтня 2004 р. Наукові праці у 2-х т. Том 2, — С. 319-321.

3. Марков Б, Івков А. Діяльність Головного центру державної служби стандартних зразків України // Стандартизація. Сертифікація. Якість — 2004, № 2, С. 39-44;

2. Марков Б.Ф., Бенедис Н.А., Романова С.В. Проблемы метрологического обеспечения измерений с использование стандартных образцов // Український метрологічний журнал. — 2002. — Вип. 2. С. 62.-64.

1. Марков Б.Ф., Бенедис Н.А. Обеспечение единства измерений с использованием стандартных образцов. Состояние и концепция развития // Республіканський семінар “Стан та перспективи розвитку метрологічного забезпечення вимірювань складу та властивостей речовин і матеріалів”. Тези доповідей, - Київ, 22-26 листопада 1999 р. – С. 16-18.