Головна» Структура» Служби» Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів

Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (далі — ССЗ) створена згідно з Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (розділ 2 стаття 9) [Докладніше]. Діяльність ССЗ регулюється постановою Кабінету міністрів України від 2 вересня 2015 року №663 «Про затвердження Положення про Службу стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів».

Координацію діяльності щодо забезпечення функціонування та розвитку Служби здійснює Мінекономрозвитку.

Систему Служби складають:

1) науково-методичний центр Служби, який:

здійснює науково-методичне керівництво та координацію робіт із створення стандартних зразків виробниками стандартних зразків;

проводить наукові дослідження щодо створення стандартних зразків; 

здійснює встановлення значень властивостей стандартних зразків з відповідними невизначеностями вимірювань та простежуваністю згідно з ДСТУ—Н ISO Guide 35, супроводжуючи їх документами згідно з ДСТУ—Н ISO Guide 31;

визначає в установленому законодавством порядку придатність стандартних зразків для застосування під час проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;

розробляє настанови і рекомендації щодо розроблення та застосування стандартних зразків; 

здійснює міжнародне співробітництво з питань розроблення та застосування стандартних зразків;

бере участь у розробленні державних науково-технічних програм у сфері метрології та метрологічної діяльності щодо створення стандартних зразків;

надає в межах своїх повноважень науково-методичні консультації щодо розроблення та застосування стандартних зразків;

подає Мінекономрозвитку звіт про діяльність Служби;

 

2) виробники стандартних зразків, що мають в установленому порядку підтверджену компетентність, які:

створюють стандартні зразки для задоволення потреб економіки або невиробничої сфери та встановлюють значення властивостей таких стандартних зразків з відповідними невизначеностями вимірювань та простежуваністю згідно з ДСТУ—Н ISO Guide 35, супроводжуючи їх документами згідно з ДСТУ—Н ISO Guide 31;

залучаються науково-методичним центром Служби до проведення наукових досліджень щодо створення стандартних зразків.

Реквізити:
Т.в.о. начальника Івков Андрій Гаврилович 
Тел.: (057) 704-97-45
Факс канцелярії: (057) 700-34-97
E-mail: andriy.ivkov@metrology.kharkov.ua , crm-ua(at)ukr.net