Національний науковий центр (ННЦ) «Інститут метрології» проводить роботи з державної метрологічної атестації (ДМА) автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) (до складу яких входять вимірювальні канали (ВК), в тому числі телемеханічні, які складаються із: вимірювальних трансформаторів струму й напруги, багатофункціональних електронних лічильників, маршрутизаторів, засобів систем комунікацій та зв'язку, серверів збирання, баз даних, а також автоматизованого робочого місця з обліку електроенергії, адміністрування та контролю стану системи), що застосовуються при виконанні збору та обробки даних комерційного обліку електричної енергії, а також призначені для:

  • автоматизації функцій обліку електроенергії на промислових об'єктах; 
  • автоматизації функцій складання балансів електроенергії; 
  • побудови фактичних графіків навантаження на добовому, місячному та річному інтервалах часу при різних системах тарифів;
  • підготовки звітних документів з обліку електроенергії. 

Дану ДМА ННЦ «Інститут метрології» виконує за наявності експлуатаційних документів на АСКОЕ та засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що входять до складу ВК. Також ННЦ «Інститут метрології» виконує періодичні, інспекційні, експертні та позачергові повірки АСКОЕ.