В межах своєї акредитації НЦ-5 здійснює діяльність в наступних основних напрямках:

 • проведення приймальних, типових, періодичних випробувань технічних засобів по параметрам ЕМС;
 • надання послуг підприємствам та організаціям в проведенні комплексних сертифікаційних випробувань широкого спектру продукції різноманітних галузей промисловості стосовно питань ЕМС;
 • розробка методик випробувань та надання консультативної допомоги підприємствам та організаціям стосовно питань ЕМС;
 • метрологічна атестація антен.

Існує можливість проведення випробувань на об’єктах замовника для вирішення проблем ЕМС

Сертифікаційні випробування проводяться по наступним збільшеним видам ТЗ:

 • автомототранспортні засоби і інші пристрої з двигунами внутрішнього згоряння;
 • побутова радіоелектронна апаратура;
 • вироби та обладнання промислового, транспортного та енергетичного призначення;
 • вироби електронної техніки;
 • лінії електропередачі і електричні підстанції;
 • промислові, наукові, медичні та побутові високочастотні пристрої;
 • радіо-електричні засоби;
 • засоби обчислювальної техніки і інформатики;
 • засоби вимірювань;
 • телевізійна і відеоапаратура;
 • засоби провідного зв’язку і передачі даних;
 • електрорухомий потяг наземного міського і залізничного транспорту;
 • електрорадіоприлади побутового і медичного призначення;
 • антени.

Види випробувань

Базовий стандарт

Вимірювання напруги кондуктивних перешкод в діапазоні частот від 9 кГц до 30 МГц; Вимірювання потужності індустріальних радіоперешкод в діапазоні частот від 30 до 1000 МГц; Вимірювання напруженості поля індустріальних радіоперешкод в діапазоні частот від 80 МГц до 3 ГГц

DSTU CISPR 16-2:2005
DSTU CISPR 22:2007
IEC 61000-4-20:2007

Випробування ТЗ на стійкість до радіочастотного електромагнітного поля в діапазоні частот від 80 МГц до 3 ГГц

DSTU IEC 61000-4-3:2007
IEC 61000-4-20:2007
DSTU CISPR 16-2:2005

Метрологічна атестація антен в діапазоні частот від 0,009 МГц до 3 ГГц

ГОСТ 8.363-79
ГОСТ 8.463-82

Випробування ТЗ на ЕМС здійснюється з використанням автоматизованої випробувальної системи, яка функціонує під управлінням спеціалізованого програмного забезпечення (ПЗ) R&S®EMC32, розроблене фірмою Rohde & Schwarz (рис. 1).

Рисунок 1 – Тестовий приймач R&S ESCI і ПК (системний блок на фото не надається) з ПЗ R&S®EMC32.

Рисунок 2 – Стійка з генератором, підсилювачем ВЧ та приладами дистанційного керування.

Основу випробувальної системи становить найсучасніше обладнання провідних в цій галузі світових фірм, таких як Rohde & Schwarz, TESEQ (колишня Schaffner), BONN Electronik, RF/Microwave Instrumentation, MATURO (рис. 1-4).

Особливо, унікальна для України, семиметрова випробувальна GTEM-камера TESEQ GTEM 1500 (Gigahertz Transverse Electro-Magnetic test cell – випробувальна камера поперечної електромагнітної хвилі гігагерцового діапазону частот) (рис. 4), дозволяє проводити випробування ТЗ на перешкодоеміссію та перешкодостійкість у відповідності з міжнародними стандартами IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 55022 і ін. в діапазоні частот від нуля до 20 ГГц.

Рисунок 3 – Поглинаючі кліщі R&S MDS21 на автоматизованій скеровувальній рейці.

Рисунок 4 – Тестова GTEM-камера TESEQ GTEM 1500 з відкритими дверцятами.

Все наявне обладнання, включаючи радіочастотні кабелі з нормованими метрологічними характеристиками, пройшло процедуру калібрування в державній службі калібрування Германії DKD і має відповідні міжнародні сертифікати.

НЦ-5 має розвинену нормативно-технічну базу і підготовлений персонал, який постійно підвищує свою кваліфікацію.