Головна» Структура» Наукові центри» Науковий центр температурних та оптичних вимірювань (НЦ-1)

Область діяльності:

  • проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі вимірювань температурних, теплофізичних та оптико-фізичних величин, у тому числі розробка прогнозів розвитку в даній галузі;
  • розробка, дослідження, атестація і зберігання еталонів в галузі вимірювань температурних, теплофізичних та оптико-фізичних величин;
  • проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки для температурних, теплофізичних та оптико-фізичних вимірювань;
  • проведення повірки, калібрування та метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки; виконання робіт із надання метрологічних послуг (підготовка методик повірок, методик виконання вимірювань, проведення метрологічної експертизи, тощо);
  • розробка засобів вимірювальної техніки та нормативних документів в галузі вимірювань температурних, теплофізичних та оптико-фізичних величин;
  • розробка стандартів і гармонізація їх з міжнародними;
  • проведення робіт з випробувань продукції відповідно до галузі акредитації Державного випробувального центру ННЦ «Інститут метрології» при сертифікації продукції.

Реквізити:

Т.в.о. директора Пущин Роман Вячеславович
Тел.: (057) 704-98-06
E-mail: roman.pushchin(at)metrology.kharkov.ua 

Структура

Науково-дослідна лабораторія термометрії та теплофізики (НДЛ-11)

Т.в.о. начальника лабораторії
Пущин Роман Вячеславович
roman.pushchin(at)metrology.kharkov.ua
Тел. 704-98-06

Науково-дослідна лабораторія фотометрії та радіометрії (НДЛ-12)

Т.в.о. начальника лабораторії
Расчєктаєва Анжеліка Іванівна
anzhelika.raschektayeva(at)metrology.kharkov.ua
Тел. 704-97-93

Эталонна база

Вартість метрологічних робіт в галузі безконтактної термометрії