Головна» Структура» Наукові центри» Науковий центр температурних та оптичних вимірювань (НЦ-1)

Область діяльності:

  • проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі вимірювань температурних, теплофізичних та оптико-фізичних величин, у тому числі розробка прогнозів розвитку в даній галузі;
  • розробка, дослідження, атестація і зберігання еталонів в галузі вимірювань температурних, теплофізичних та оптико-фізичних величин;
  • проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки для температурних, теплофізичних та оптико-фізичних вимірювань;
  • проведення повірки, калібрування та метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки; виконання робіт із надання метрологічних послуг (підготовка методик повірок, методик виконання вимірювань, проведення метрологічної експертизи, тощо);
  • розробка засобів вимірювальної техніки та нормативних документів в галузі вимірювань температурних, теплофізичних та оптико-фізичних величин;
  • розробка стандартів і гармонізація їх з міжнародними;
  • проведення робіт з випробувань продукції відповідно до галузі акредитації Державного випробувального центру ННЦ «Інститут метрології» при сертифікації продукції.

Эталонна база

Вартість метрологічних робіт в галузі безконтактної термометрії