Головна» Структура» Наукові центри» Науковий центр просторово-часових вимірювань (НЦ-2)

Область діяльності:

  • проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі вимірювань часу, частоти та вимірювання геометричних величин, у тому числі розробка прогнозів розвитку у даних галузях;
  • розробка, створення, дослідження і зберігання еталонів у галузі вимірювань часу, частоти та вимірювання геометричних величин;
  • проведення державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки у названих галузях;
  • проведення повірки, калібрування та метрологічної атестації засобів вимірювань; виконання робіт з надання метрологічних послуг (підготовка методик повірки, методик виконання вимірювань, проведення метрологічної експертизи), тощо;
  • розробка засобів вимірювальної техніки та нормативних документів в галузі вимірювань часу, частоти та геометричних величин;
  • забезпечення функціонування та подальшого розвитку Cлужби єдиного часу і еталонних частот.

Эталонна база