Головна» Структура» Наукові центри» Науковий центр механічних вимірювань (НЦ-3)

Область діяльності:

 • створення та вдосконалення національної еталонної бази України в галузі вимірювань маси та пов'язаних з нею величин, вимірювань динамічних величин;
 • забезпечення єдності вимірювань в галузі вимірювань маси та пов'язаних з нею величин, вимірювань динамічних величин;
 • проведення державної метрологічної атестації та повірки засобів вимірювань маси, твердості, тиску та засобів вимірювальної техніки в галузі вимірювання прискорення сили ваги та динамічних величин;
 • проведення державних приймальних та контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки в галузі вимірювань маси та пов'язаних з нею величин, вимірювань динамічних величин;
 • гармонізація стандартів України, методик вимірювань з аналогічними європейськими нормативними документами з метрології;
 • роботи, спрямовані на звірення національних еталонів України, проведення експертиз СМС-Таблиць у рамках ТК 1.6 «Маса і пов'язані з нею величини».
 • створення та вдосконалення національної еталонної бази України в галузі вимірювань параметрів потоку, витрати, рівня та об’єму речовин;
 • забезпечення єдності вимірювань в галузі вимірювань параметрів потоку, витрати, рівня та об’єму речовин;
 • проведення фундаментальних досліджень в галузі вимірювань витрати, рівня, об’єму речовин, параметрів повітряних та рідинних потоків;
 • проведення метрологічної атестації, повірок та калібрувань засобів вимірювальної техніки в галузі вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, об’єму речовин;
 • проведення державних приймальних та контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки в галузі вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня та об’єму речовин;
 • сертифікація (акредитація) персоналу вимірювальних лабораторій параметрів потоку, витрати, рівня, об’єму речовин;
 • проведення робіт, спрямованих на рішення проблем охорони довкілля та, зокрема, розробка методик вимірювання, проведення ДПВ, участь у ДКВ та атестація засобів вимірювання та вузлів обліку стічних вод;
 • розробка нормативних документів з метрології та, зокрема, для газоздобуваючої та газонафтотранспортної гілок країни з метою підвищення точності обліку та вимірювань витрати та кількості паливоенергетичних ресурсів, а також розробка програм розрахунку на ЕОМ градуювальних таблиць вертикальних та горизонтальних резервуарів для нафти та нафтопродуктів;
 • гармонізація стандартів України, методик вимірювань з аналогічними нормативними документами з метрології Європи;
 • розробка ефективних, сучасних ЗВТ з обліку витрати холодної та гарячої води та теплоносія, а також їх метрологічного забезпечення;
 • розробка методів та засобів метрологічного забезпечення вимірювань рівня та об’єму речовин;
 • роботи, що направлені на звірення національних еталонів України, проведення експертиз СМС-таблиць в рамках ТК 1.4 «Витратометрія» КООМЕТ (голова ТК 1.4 – В.Б. Большаков).

Перспективні роботи

 1. Створення державних еталонів одиниць:
  • диференціального тиску;
  • тиску для надвисоких тисків.
 2. Гармонізація стандартів у закріплених за НЦ-3 видах вимірювань.

Эталонна база