Перелік вторинних еталонів 

станом на 01.02.2019 р.

Всього еталонів:  71

№ п/ч

Шифр

вторинного еталона

Найменування вторинного еталона

Організація-зберігач

01 ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН

1

ВЕТУ 01-01-01-98

Вторинний еталон одиниці довжини для евольвентних поверхонь дрібномодульних зубчастих коліс

ННЦ "Інститут метрології"

2

ВЕТУ 01-02-01-98

Вторинний еталон одиниці довжини в галузі вимірювань відхилень від прямолінійності та площинності

ДП "Укрметртестстандарт"

3

ВЕТУ 01-02-02-98

Вторинний еталон одиниці довжини в галузі вимірювань відхилень від прямолінійності та площинності

ДП "Дніпро-стандартметрологія"

4

ВЕТУ 01-03-01-98

Вторинний еталон одиниці довжини для спектроскопії

ННЦ "Інститут метрології"

5

ВЕТУ 01-03-02-98

Вторинний еталон одиниці довжини

ННЦ "Інститут метрології"

6

ВЕТУ 01-03-03-98

Вторинний еталон одиниці довжини - метра

ДП "Укрметртестстандарт"

7

ВЕТУ 01-03-04-98

Вторинний еталон одиниці довжини для акустичних засобів вимірювань

ННЦ "Інститут метрології"

8

ВЕТУ 01-03-05-98

Вторинний еталон одиниці довжини в діапазоні від 1 до 50 м

ННЦ "Інститут метрології"

9

ВЕТУ 01-03-06-02

Вторинний еталон одиниці довжини для вимірювань плоскопаралельних кінцевих мір довжини в діапазоні від 
0,1 до 100 мм

ННЦ "Інститут метрології"

10

ВЕТУ 01-03-07-05

Вторинний еталон - інтерференційна установка для повірки вимірювальних кілець у діапазоні від 1 до 100 мм

ННЦ "Інститут метрології"

11

ВЕТУ 01-03-08-08

Вторинний еталон - інтерференційна установка для повірки штрихових мір довжини

ННЦ "Інститут метрології"

12

ВЕТУ 01-03-09-15

Вторинний еталон одиниці довжини в галузі вимірювань фокусної відстані окулярних лінз

ДП "Укрметртестстандарт"

02 ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН

13

ВЕТУ 02-01-01-98

Вторинний еталон одиниці маси - кілограма

ДП "Укрметртестстандарт"

14

ВЕТУ 02-01-02-98

Вторинний еталон одиниці маси - кілограма

ДП "Харків-стандартметрологія"

15

ВЕТУ 02-01-03-98

Вторинний еталон одиниці маси - кілограма

ДП "Донецьк-стандартметрологія"

16

ВЕТУ 02-01-04-02

Вторинний еталон одиниці маси

ННЦ "Інститут метрології"

17

ВЕТУ 02-32-01-98

Вторинний еталон одиниці сили

ННЦ "Інститут метрології"

18

ВЕТУ 02-58-01-98

Вторинний еталон одиниці довжини, швидкості і прискорення при коливальному русі твердого тіла

ДП "Укрметртестстандарт"

03 ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОТОКУ, ВИТРАТИ, РІВНЯ, ОБ'ЄМУ РЕЧОВИН

19

ВЕТУ 03-01-01-15

Вторинний еталон одиниці об'єму та об'ємної витрати газу (об'ємна витрата від 4,44·10-6 до 6,94·10-3 м3/с; об'єм від 0,02 до 0,2 м3)

ДП "Івано-Франківськ-стандартметрологія"

20

ВЕТУ 03-01-02-15

Вторинний еталон одиниць об'єму в діапазоні від 0,01 м3 до 0,1 м3 та об'ємної витрати газу в діапазоні від 1,11·10-5 м3/с до 1,11·10-2 м3/с 

ДП "Укрметртестстандарт"

21

ВЕТУ 03-01-03-11

Вторинний еталон одиниць об'єму та об'ємної витрати газу в діапазоні від 1,11∙10-3 м3/с до 2,77∙10-1 м3

ДП "Івано-Франківськ-стандартметрологія"

22

ВЕТУ 03-01-04-12

Вторинний еталон одиниць об'єму та об'ємної витрати газу в діапазоні від 1,38∙10-2 м3/с до 6,94∙10-1 м3

ДП "Івано-Франківськ-стандартметрологія"

23

ВЕТУ 03-01-05-15

Вторинний еталон одиниць об'єму газу від 0,003 м3 до 
0,016 м3 та об'ємної витрати газу в діапазоні від 2,78·10-7 м3/с до 8,33·10-5 м3

ДП "Івано-Франківськ-стандартметрологія"

24

ВЕТУ 03-04-01-07

Вторинний еталон одиниць об'ємної витрати рідини в діапазоні від 2,77·10-6 м3/с до 4,44·10-3 м3/с, масової витрати рідини в діапазоні від 2,77·10-3 кг/с до 4,44 кг/с, об'єму рідини в діапазоні від 5·10-3 до 0,4 м3, маси рідини в діапазоні від 5 кг до 400 кг, що протікає по трубопроводу

ДП "Укрметртестстандарт"

04 ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ, ВАКУУМНІ ВИМІРЮВАННЯ

25

ВЕТУ 04-03-01-01

Вторинний еталон одиниці тиску

ДП "Укрметртестстандарт"

26

ВЕТУ 04-03-02-01

Вторинний еталон одиниці тиску

ДП "Харків-стандартметрологія"

27

ВЕТУ 04-03-03-01

Вторинний еталон одиниці тиску

ДП "Дніпро-стандартметрологія"

28

ВЕТУ 04-03-04-01

Вторинний еталон одиниці тиску

ДП "Львів-стандартметрологія"

29

ВЕТУ 04-03-05-01

Вторинний еталон одиниці тиску

ДП "Донецьк-стандартметрологія"

30

ВЕТУ 04-95-01-98

Вторинний еталон одиниці тиску для різниці тисків

ДП "Укрметртестстандарт"

31

ВЕТУ 04-95-02-98

Вторинний еталон одиниці тиску для різниці тисків

ДП "Донецьк-стандартметрологія"

05 ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО СКЛАДУ І ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН

32

ВЕТУ 05-01-01-03

Вторинний еталон одиниці молярної частки компонентів у газових середовищах

ДП "Укрметртестстандарт"

33

ВЕТУ 05-01-02-05

Вторинний еталон одиниці молярної частки компонентів у газових середовищах

СРСВАРЗ ДСВАРС 
МНС України

34

ВЕТУ 05-18-01-05

Вторинний еталон одиниці густини рідин

ДП "Укрметртестстандарт"

35

ВЕТУ 05-01-03-05

Вторинний еталон одиниці молярної частки компонентів у газових середовищах

ВАТ "Одеський припортовий завод", м.Южне

36

ВЕТУ 05-01-04-05

Вторинний еталон одиниці молярної частки компонентів у газових середовищах

ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот"

37

ВЕТУ 05-01-05-09

Вторинний еталон одиниці молярної частки компонентів у газових середовищах

ДП "Івано-Франківськ-стандартметрологія"

06 ТЕМПЕРАТУРНІ ТА ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

38

ВЕТУ 06-03-01-98

Вторинний еталон одиниці температури Кельвіна за випромінюванням в діапазоні від 400 до 3000 °С

ННЦ "Інститут метрології"

39

ВЕТУ 06-03-02-98

Вторинний еталон одиниці температури за шкалою інтегрального випромінювання в діапазоні від 240 до 2300 К

ННЦ "Інститут метрології"

40

ВЕТУ 06-03-03-98

Вторинний еталон одиниці температури в діапазоні від 1073 до 2273 К

ННЦ "Інститут метрології"

41

ВЕТУ 06-03-04-98

Вторинний еталон одиниці температури за випромінюванням в діапазоні від 800 до 2000 °С

ДП "Донецьк-стандартметрологія"

42

ВЕТУ 06-03-05-98

Вторинний еталон одиниці температури за випромінюванням в діапазоні від 800 до 2200 °С

ДП "Дніпро-стандартметрологія"

43

ВЕТУ 06-05-01-98

Вторинний еталон одиниці температури в діапазоні від 273,15 до 693 К

ДП "Укрметртестстандарт"

07 ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ ТА ЧАСТОТИ

44

ВЕТУ 07-01-03-98

Вторинний еталон одиниці часу та частоти

ДП "Укрметртестстандарт"

45

ВЕТУ 07-01-05-11

Вторинний еталон одиниці часу і частоти

ННЦ "Інститут метрології"

08 ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН

46

ВЕТУ 08-02-01-98

Вторинний еталон одиниці електричного опору

ДП "Харків-стандартметрологія"

47

ВЕТУ 08-03-01-98

Вторинний еталон одиниці електрорушійної сили - вольта

СКБ МП

м. Львів

48

ВЕТУ 08-03-02-05

Вторинний еталон - еталон передавання одиниці електрорушійної сили та постійної напруги

ННЦ "Інститут метрології"

49

ВЕТУ 08-27-01-98

Вторинний еталон одиниці напруги в діапазоні частот 
(30... 2000) МГц

ДП "Укрметртестстандарт"

50

ВЕТУ 08-07-01-04

Вторинний еталон одиниці напруги в діапазоні частот 
(20... 3×107) Гц

ДП "Укрметртестстандарт"

51

ВЕТУ 08-08-01-08

Вторинний еталон одиниці електричної потужності для промислового діапазону частот

ДП "Укрметртестстандарт"

52

ВЕТУ 08-08-02-10

Вторинний еталон одиниці електричної потужності для розширеного діапазону частот

ДП "Укрметртестстандарт"

53

ВЕТУ 08-89-02-98

Вторинний еталон одиниці напруги в діапазоні частот 
(20... 3×107) Гц

ДП "Харків-стандартметрологія"

54

ВЕТУ 08-89-03-98

Вторинний еталон одиниці напруги в діапазоні частот 
(20... 3×107) Гц

ДП "Львів-стандартметрологія"

55

ВЕТУ 08-152-01-08

Вторинний еталон одиниці коефіцієнта масштабного перетворення сили змінного струму

ДП "Укрметртестстандарт"

56

ВЕТУ 08-05-01-01

Вторинний еталон одиниці коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги змінного струму в діапазоні від 3 до 15 кВ на частоті 50 Гц

ВАТ "ЗЗВА",

м. Запоріжжя

57

ВЕТУ 08-05-02-03

Вторинний еталон одиниці коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги змінного струму при напрузі до 330/√3 кВ

ВАТ "ВІТ"

м. Запоріжжя

58

ВЕТУ 08-05-03-05

Вторинний еталон одиниці коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги змінного струму в діапазоні номінальних первинних напруг від 63/√3 до 
230/√3 кВ

ВАТ "ЗЗВА",

м. Запоріжжя

59

ВЕТУ 08-05-04-05

Вторинний еталон одиниці коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги змінного струму при номінальній первинній напрузі до 27500 В

ВАТ "ЗЗВА",

м. Запоріжжя

60

ВЕТУ 08-05-05-07

Вторинний еталон одиниці коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги змінного струму при номінальних первинних напругах 400/√3 кВ та 500/√3 кВ

ВАТ "ВІТ"

м. Запоріжжя

61

ВЕТУ 08-05-06-08

Вторинний еталон одиниці коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги змінного струму в діапазоні номінальних напруг від 63/√3 до 230/√3 кВ

ВАТ "ЗЗВА"

м. Запоріжжя

62

ВЕТУ 08-05-07-10

Вторинний еталон одиниці коефіцієнта масштабного перетворення напруги змінного струму

ДП "Укрметртестстандарт"

63

ВЕТУ 08-05-08-14

Вторинний еталон одиниці коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги змінного струму на частоті 50 Гц

ДП "Укрметртестстандарт"

10 ВИМІРЮВАННЯ АКУСТИЧНИХ ВЕЛИЧИН

64

ВЕТУ 10-01-01-03

Еталон передавання одиниці звукового тиску в повітряному середовищі

ДП НДІ "Система"

65

ВЕТУ 10-169-01-11

Вторинний еталон одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі

ДП НДІ "Система"

11 ОПТИКО-ФІЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

66

ВЕТУ 11-01-01-98

Вторинний еталон одиниці енергетичної освітленості сонячним випромінюванням

ННЦ "Інститут метрології"

67

ВЕТУ 11-50-01-98

Вторинний еталон одиниці кута обертання площини поляризації у видимій частині спектра

ДП "Укрметртестстандарт"

68

ВЕТУ 11-09-01-08

Вторинний еталон одиниць спектральних коефіцієнтів спрямованого пропускання в діапазоні довжин хвиль від 
0,2 мкм до 2,5 мкм, дзеркального та дифузного відбиття в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 0,9 мкм

ДП "Укрметртестстандарт"

12 ВИМІРЮВАННЯ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЕНЬ ТА ЯДЕРНИХ КОНСТАНТ

69

ВЕТУ 12-02-01-98

Вторинний еталон одиниці активності a,b-випромінюючих нуклідів

ДП "Київоблстандарт-

метрологія"

70

ВЕТУ 12-02-02-98

Вторинний еталон одиниці активності a-випромінюючих нуклідів

ДП "Київоблстандарт-

метрологія"

71

ВЕТУ 12-08-01-98

Вторинний еталон одиниці експозиційної дози і потужності експозиційної дози гамма-випромінення

ДП "Київоблстандарт-

метрологія"