Опубліковано автореферат на дисертацію Гусельнікова Олексія Вікторовича.

Опубліковано відгук д.т.н. Руженцева І.В.відгук д.т.н., проф. Тріща Р.М.  на дисертацію Гусельнікова Олексія Вікторовича. 

Тема: "Методи підвищення точності вимірювальних автогенераторних перетворювачів" Спеціальність 05.01.02 - Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.