Головна» Діяльність» Міжнародні співвідносини» Співробітництво» COOMET» 25-е засідання Комітету СООМЕТ

25-е засідання Комітету СООМЕТ

У період з 26 по 28 травня 2015 р., згідно графіку проведення засідань структурних органів СООМЕТ, відбулися 25-е засідання Комітету CООМЕТ, 13-е засідання Об’єднаного комітету з еталонів СООМЕТ та Семінар, присвячений 15-й річниці Угоди CIPM MRA, “15 років Угоди CIPM MRA: проблеми у реалізації та шляхи підвищення ефективності”. Засідання проходили в м. Худжанд, Таджикистан.

Завданнями заходів було обговорення питань розвитку CООМЕТ, реалізації “Угоди про взаємне визнання національних еталонів та сертифікатів калібрувань та вимірювань, що видаються національними метрологічними інститутами” (CIPM MRA), результатів діяльності в галузях “Законодавча метрологія”, “Інформація та навчання”, “Менеджмент якості” та співробітництва з Міжнародним бюро мір та ваг (BIPM) та Міжнародним бюро із законодавчої метрології (BIML).

26 травня 2015 р. відбулося 13-е засідання Об’єднаного комітету з еталонів СООМЕТ, під час якого Голови Технічних комітетів зробили доповіді щодо діяльності ТК у 2014 р. та завдань на 2015 р.

В той же день відбувся семінар, присвячений 15-річчю Угоди CIPM MRA, “15 років Угоди CIPM MRA: проблеми у реалізації та шляхи підвищення ефективності”, в якому прийняли участь 30 учасників з 11 країн-членів СООМЕТ – Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Німеччини, Росії, Таджикистану, Узбекистану та України, а також Помічник Директора Міжнародного бюро мір та ваг (BIPM) з міжнародних зв’язків Е.Хенсон. Семінар було організовано та проведено Технічним комітетом СООМЕТ ТК 4 “Інформація та навчання”. Головою ТК 4 П.Неєжмаковим було здійснено модерацію семінару.

Метою семінару було підготовка пропозицій СООМЕТ з підвищення ефективності CIPM MRA до загальної презентації JCRB на семінарі з перегляду Угоди CIPM MRA, який відбудеться у жовтні 2015 р. в рамках засідання директорів Національних метрологічних інститутів (НМІ) та пропозицій СООМЕТ для обговорення в рамках JCRB стосовно підтвердження СМС на основі результатів звірень.

На семінарі було зроблено такі доповіді:

• стан та перспективи CIPM MRA (П.Неєжмаков, Україна);

• основні моменти реалізації CIPM MRA та позиція РМО (Ч.Куанбаєв, Казахстан);

• питання підтвердження СМС за результатами звірень (Г.Чуновкіна, Росія).

Під час семінару учасники обговорили питання організації в Технічних комітетах СООМЕТ безперервних (ongoing) звірень СООМЕТ та проблемні питання реалізації CIPM MRA.

За результати семінару було прийнято рішення:

– підготувати пропозиції СООМЕТ з підвищення ефективності CIPM MRA до загальної презентації JCRB;

– Головам ТК СООМЕТ проводити постійний моніторинг опублікованих звірень в базі даних KCDB та СМС, розміщених для експертизи на веб-сайте JCRB, а також оперативно реагувати на повідомлення, що надходять з KCDB;

– Головам ТК СООМЕТ у своїй діяльності керуватися вимогами, встановленими у керівних документах CIPM MRA із звірень та експертизи СМС;

– підготувати позицію СООМЕТ з підтвердження СМС на основі результатів звірень для обговорення в рамках JCRB.

Результати семінару мають дуже важливе значення для діяльності СООМЕТ з реалізації CIPM MRA.

У роботі 25-го засідання Комітету CООМЕТ взяли участь Члени Комітету СООМЕТ та їхні офіційні представники, Голови Технічних комітетів СООМЕТ і представники Національних секретаріатів СООМЕТ з 12 країн-членів СООМЕТ (Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Німеччини, Росії, Таджикистану, Узбекистану та України), представники міжнародних метрологічних організацій: Е.Хенсон, Помічник Директора ВІРМ з міжнародних зв’язків; Я.Данміл, Заступник Директора BIML, Ю.Дуан, заступник директора Національного інституту метрології Китаю, та Р.МакКатчен, Регіональний представник з питань оточуючого середовища, науки, технологій та охорони здоров’я Посольства США в Казахстані.

На засіданні було розглянуто 17 питань порядку денного, серед яких:

• розподіл повноважень Президента та Віце-президентів СООМЕТ;

• основні результати діяльності СООМЕТ в 2014 р.;

• комплекс питань, пов’язаних з реалізацією CIPM MRA;

• результати 33-го засідання JCRB та 49-го засідання Міжнародного комітету із законодавчої метрології (CIML) та завдання СООМЕТ, які витікають з його рішень;

• діяльність Форуму якості СООМЕТ;

• діяльність СООМЕТ в області законодавчої метрології;

• діяльність СООМЕТ в області інформації та навчання;

• щодо формування структурних органів СООМЕТ і призначення голів технічних комітетів та підкомітетів.

Секретаріатом СООМЕТ була надана інформація щодо виконання рішень
24-го засідання Комітету СООМЕТ.

При розгляді питань, пов’язаних з реалізацією Угоди CIPM MRA, значна увага приділялася проведенню звірень еталонів Національних метрологічних інститутів (НМІ) країн-учасниць СООМЕТ. Було відмічено, що зберігається тенденція збільшення загальної кількості опублікованих в базі даних ключових звірень BIPM (KCDB) рядків СМС країн-учасниць СООМЕТ. Кількість рядків СМС Білорусі, Грузії, Казахстану, Куби, Молдови, Росії та України (дані надаються через СООМЕТ), а також Болгарії, Боснії та Герцеговини, Литви, Німеччини, Румунії, Словаччини та Туреччини (дані надаються через Європейську асоціацію Національних метрологічних інститутів (EURАMET)) складає 5175 позицій.

П.Неєжмаковим, як Віце-президентом СООМЕТ, відповідальним за взаємодію з JCRB, було зроблено доповідь щодо діяльності JCRB і рішень, пов’язаних з виконанням CIPM MRA, серед яких: організація та проведення звірень, підготовка СМС, проведення регіональної та міжрегіональної експертизи СМС. Було надано інформацію щодо участі СООМЕТ у міжрегіональній експертизі СМС-рядків інших Регіональних метрологічних організацій (РМО). За результатами обговорення цих питань було прийнято ряд рішень, пов’язаних з якістю проведення внутрішньорегіональних та скорочення термінів міжрегіональних експертиз СМС-рядків.

Учасники засідання детально обговорили результати 33-го засідання JCRB,
49-го засідання CIML та Круглого столу RLMO та завдання СООМЕТ, які витікають з його рішень.

Головами Форуму якості СООМЕТ та ТК 3.1 “Технічний комітет Форуму якості СООМЕТ” було надано інформацію щодо робіт з організації та проведення зовнішніх перевірок (peer review) систем менеджменту якості в НМІ як необхідної складової виконання CIPM MRA.

Головою ТК 4 П.Неєжмаковим було проінформовано учасників засідання та надано звіт щодо діяльності у 2014 р. Технічного комітету ТК 4 “Інформація та навчання”, проведених навчальних семінарах та підготовки до VІ Міжнародного Конкурсу “Кращий молодий метролог СООМЕТ 2015”, який відбудеться 17–18 червня 2015 р. в м. Київ.

Під час засідання було розглянуто та затверджено цілу низку публікацій СООМЕТ, серед яких узгоджені та переглянуті Документ СООМЕТ D5.13/2015 “Положення про ТК 4 “Інформація та навчання” та Рекомендація СОOMET R/IT/27:2015 “Порядок оформлення документів, що видаються за результатами проведення навчання, стажування та підвищення кваліфікації в рамках СООМЕТ.

Під час засідання було затверджено нових голів:

- ТК 1.4 “Витратомерія” В.Фафуріна, ВНИИР, Росія;

- ТК 1.9 “Іонізуючі випромінювання та радіоактивність” Н.Моісєєва, ВНИИМ, Росія,

та подовжено повноваження голів:

- Об’єднаного комітету з еталонів СООМЕТ А.Чуновкіної, ВНИИМ, Росія;

- ТК 1.1 “Загальна метрологія” А.Чуновкіної, ВНИИМ, Росія;

- ТК 1.7 “Фотометрія та радіометрія” Б.Хлевного, ВНИИОФИ, Росія;

- ТК 4 “Інформація та навчання” П.Неєжмакова, ННЦ “Інститут метрології”, Україна.

Також під час засідання було затверджено введення посад заступників голів Об’єднаного комітету з еталонів СООМЕТ та ТК 4 “Інформація та навчання”. На ці посади було затверджено Ч.Куанбаєва, РГП “КазІнМетр”, Казахстан, та С.Комісарова, ВНИИМС, Росія, відповідно.

За великий особистий внесок в діяльність СООМЕТ було нагороджено Почесним званням “Заслужений метролог СООМЕТ” О.Аббасова (Азербайджан), О.Казакову (Білорусь), В.Михалченко (Казахстан), В.Саакяна (Вірменія), Б.Хлевного (Росія), Г.Вендт (Німеччина)