Головна» Діяльність» Міжнародні співвідносини» Співробітництво» COOMET» 19-е засідання Ради Президента СООМЕТ

19-е засідання Ради Президента СООМЕТ

10–11 грудня 2014 р. у м. Брауншвейг, Німеччина, відбулося 19-е засідання Ради Президента СООМЕТ.

Завданням засідання було обговорення заходів із вдосконалення діяльності регіональної організації з метрології CООМЕТ та виконанням Угоди “Взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрування та вимірювання, що видаються національними метрологічними інститутами” (CIPM MRA).

У роботі засідання взяли участь члени Ради Президента СООМЕТ та їх представники, а також Виконавчий секретар Об’єднаного комітету регіональних метрологічних організацій (RMO) та Міжнародного бюро мір та ваг (JCRB) Ч. Куанбаєв.

На засіданні було розглянуто 17 питань порядку денного, серед яких:

• розподіл повноважень Віце-президентів СООМЕТ;

• результати 25-ї Генеральної конференції з мір та ваг (CGPM);

• результати 32-го засідання JCRB;

• результати 49-го засідання Міжнародного комітету з законодавчої метрології (CIML) та круглого столу регіональних організацій з законодавчої метрології (RLMO);

• комплекс питань, пов’язаних із реалізацією CІPM MRA;

• хід перевірок систем менеджменту якості (QMS) національних метрологічних інститутів (НМІ) СООМЕТ та перспективи діяльності Форуму якості СООМЕТ;

• результати засідань ТК 2 “Законодавча метрологія” та ТК 4 “Інформація та навчання”;

• представлення нових та актуалізованих версій публікацій СООМЕТ;

• представлення попередніх результатів оцінки проекту “Підтримка регіонального співробітництва між країнами-учасницями RMO CООМЕТ”.

Під час проведення засідання Президентом СООМЕТ В. Крутіковим було проінформовано учасників про лист Віце-президента СООМЕТ К.-Д. Зоммера з заявою про свою відставку з посади Віце-президента та представленням кандидатури П. Ульбіга в якості нового Віце-президента СООМЕТ. Учасники засідання ухвалили цю пропозицію та рекомендували затвердити кандидатуру П. Ульбіга в якості Віце-президента СООМЕТ на 25-м засіданні Комітету СООМЕТ.

Секретаріат СООМЕТ надав детальну інформацію щодо виконання рішень 18-го засідання Ради Президента СООМЕТ. Значну увагу за звітний період було приділено виконанню наступних рішень: активізація діяльності з підготовки даних про калібрувальні та вимірювальні можливості (СМС) і проведення регіональної та міжрегіональної експертизи СМС-рядків; створення бази даних зі звірень СООМЕТ на сайті СООМЕТ; виконання робіт з організації та проведення зовнішніх перевірок (peer review) систем менеджменту якості в НМІ країн-членів СООМЕТ у 2014 р. як необхідної складової виконання Угоди CIPM MRA.

Віце-президентом СООМЕТ П.Неєжмаковим, відповідальним за взаємодію з регіональними метрологічними організаціями та представництво в JCRB, було надано інформацію про результати 25-ї CGPM та 32-го засідання JCRB. Керівник Секретаріату СООМЕТ проінформував про результати 49-го засідання CIML та Круглого столу RLMO. Учасники засідання обговорили план дій із реалізації рішень цих засідань.

При розгляді питань, пов’язаних з Угодою CIPM MRA, значна увага приділялася проведенню звірень еталонів національних метрологічних інститутів країн-членів СООМЕТ. Під час проведення засідання Президентом СООМЕТ було затверджено актуалізовану “Програму звірень еталонів НМІ СООМЕТ” на 2015 рік.

Було надано інформацію про хід підготовки та експертизи СМС-рядків НМІ СООМЕТ та участі СООМЕТ у міжрегіональній експертизі СМС-рядків інших регіональних організацій з метрології.

Виконавчий секретар JCRB Ч. Куанбаєв представив учасникам засідання інформацію про стан та проблеми проведення звірень в рамках СООМЕТ та експертизи СМС-рядків. В ході дискусії було піднято ряд критичних питань щодо прискорення проведення звірень і оформлення їх результатів. З метою покращення діяльності в цьому напрямку було заплановано провести навчальний семінар з ефективного управління проведення звірень та процедур розміщення інформації на сайті KCDB для Голів та експертів Технічних комітетів КООМЕТ в 2015 р.

Під час засідання розглядалися питання щодо діяльності ТК 2 “Законодавча метрологія” та ТК 4 “Інформація та навчання”. Головою ТК 4 П.Неєжмаковим було представлено детальну інформацію про результати 11-го засідання ТК 4 та запропоновано для узгодження Радою Президента СООМЕТ та затвердження на 25-му засіданні Комітету СООМЕТ розроблені проекти Програми робіт ТК 4 на 2015–2017 рр. та Рекомендації СООМЕТ “Порядок оформлення документів, що видаються за результатами проведення навчання, стажування та підвищення кваліфікації у рамках СООМЕТ”.

Також було надано інформацію щодо проведених в 2013–2014 рр. навчальних семінарів в рамках СООМЕТ.

На засіданні також було розглянуто попередні висновки проекту РТВ–СООМЕТ “Підтримка регіонального співробітництва між країнами-учасницями РМО СООМЕТ”. Було відзначено позитивні результати проекту, а також розглянуто виконання ключових індикаторів, що мають критичне значення.