Головна» Діяльність» Міжнародні співвідносини» Співробітництво» COOMET» 11-е засідання ТК 4 "Інформація та навчання"

11-е засідання ТК 4 "Інформація та навчання"

21–23 жовтня 2014 р., згідно графіку проведення засідань структурних органів СООМЕТ, в м. Єреван, Вірменія, відбулося 11-е засідання Технічного комітету СООМЕТ ТК 4 “Інформація та навчання”.

Завданнями засідання були обговорення результатів діяльності ТК 4 у 2013–2014 рр. та завдань розвитку на 2015 р.

У роботі 11-го засідання ТК 4 “Інформація та навчання” взяли участь Голови підкомітетів ТК 4, члени ТК 4 та їх представники з 10 країн-членів СООМЕТ (Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Молдови, Німеччини, Росії, Таджикистану, Узбекистану та України).

На засіданні було розглянуто 16 питань порядку денного, серед яких:

•          щодо основних результатів діяльності ТК 4 СООМЕТ у 2013–2014 рр.;

•          щодо реалізації Програми робіт ТК 4 СООМЕТ на 2012–2014 рр.;

•          щодо проекту Програми робіт ТК 4 СООМЕТ на 2015–2017 рр.;

•          щодо розвитку web-порталу СООМЕТ для цілей дистанційного навчання, представлення модуля он-лайн навчання стандартам серії ISO 17000 та відеокурсу для онлайн-редакторів веб-порталу СООМЕТ;

•          щодо потреб НМІ країн-учасниць СООМЕТ в навчанні та стажуванні;

•          щодо логотипу СООМЕТ;

•          щодо попередніх висновків проекту РТВ–СООМЕТ “Підтримка регіонального співробітництва між країнами-учасницями РМО СООМЕТ” та обговорення можливих тематик, що представляють загальний інтерес, для майбутнього проекту;

•          щодо виборів Голови ТК 4.

На засіданні було надано детальну інформацію щодо виконання рішень 10-го засідання ТК 4 та стану реалізації Програми робіт ТК 4 на 2012–2014 рр., а також про рішення, прийняті під час 18-го засідання Ради Президента СООМЕТ та 24-го засідання Комітету СООМЕТ.

Учасникам засідання було представлено проект Програми робіт ТК 4 на 2015–2017 рр.

В рамках питання щодо розвитку web-порталу СООМЕТ для цілей дистанційного навчання було представлено модуль он-лайн навчання стандартам серії ISO 17000. Перший структурний блок (ISO 17025 Середа онлайн навчання (eLearning environment)) вже наповнено аудіо та відео лекціями, онлайн чатами та відео-уроками. Також учасникам засідання було представлено відеокурс для онлайн-редакторів веб-порталу СООМЕТ.

На засіданні було розглянуто розроблений проект Рекомендації “Порядок оформлення документів, що видаються за результатами проведення навчання, стажування та підвищення кваліфікації в рамках СООМЕТ”. Було вирішено ухвалити запропоновану версію публікації та рекомендувати для схвалення на 19-му засіданні Ради Президента СООМЕТ та затвердження на 25-му засіданні Комітету СООМЕТ.

Учасники засідання детально обговорили потреби НМІ країн-учасниць СООМЕТ в навчанні та стажуванні. Було вирішено провести в 2015 р. семінар щодо розрахунку точності та невизначенності вимірювань, семінар у рамках ТК 2 “Законодавча метрологія” та семінар в рамках ТК 4 з навчання на основі модульного підходу.

У ході обговорення питання щодо логотипу СООМЕТ та правилах його використання було вирішено активізувати роботи з розробки Документу СООМЕТ щодо процедури його використання.

На засіданні було прийнято рішення щодо публікації на сайті СООМЕТ баз даних “Документи СООМЕТ” та “НМІ СООМЕТ”.

На засіданні також було розглянуто попередні висновки проекту РТВ–СООМЕТ “Підтримка регіонального співробітництва між країнами-учасницями РМО СООМЕТ” та обговорено можливі тематики, що представляють загальний інтерес для майбутнього проекту.

Актуальними питаннями було визначено: проведення навчальних семінарів, e-learning; розвиток інформаційних ресурсів СООМЕТ; проведення звірень та зростання кількості СМС-рядків країн-членів СООМЕТ; підвищення інформованості про діяльність СООМЕТ; залучення більшої кількості країн до роботи СООМЕТ.

Під час засідання відбулися вибори Голови ТК 4. Також було запропоновано ввести до структури ТК 4 посаду Заступника Голови ТК 4.

Відкритим голосуванням було прийнято одноголосно:

­      подовжити повноваження Голови ТК 4 П.Неєжмакова на наступні 4 роки;

­      ввести до структури ТК 4 посаду Заступника Голови ТК 4;

­      обраити Заступником Голови ТК 4 Керівника Секретаріату СООМЕТ С.Коміссарова.

23 жовтня 2014 р. у рамках 11-го засідання ТК 4 відбувся семінар “Підвищення інформованості про діяльність СООМЕТ в країнах-членах: досвід та рекомендації”.

Цілями семінару було обмін досвідом та найкращими здобутками у підвищенні інформованості уряду та промисловості щодо необхідності фінансування метрологічної структури для національних потреб та підписання – якщо ще не підписано – Угоди CIPM MRA, а також розробка рекомендацій, зокрема, для країн з метрологічною інфраструктурою, що розвивається.

Учасників семінару було поділено на три групи для підготовки пропозицій з підвищення інформованості для уряду, промисловості та лабораторій. Було визначено цілі, очікувані результати та розроблено плани підготовки та проведення заходів з інформованості відповідних цільових груп.

За останній час діяльність в рамках ТК 4 “Інформація та навчання” набула нових форм. Технічний комітет опікується такими напрямками, як: сприяння в розвитку основ метрологічної інфраструктури; інформаційні ресурси СООМЕТ; підвищення кваліфікації та робота з молодими метрологами. Перспективним напрямком діяльності є розробка програм та курсів дистанційного навчання.

Керівництво цим ТК та участь у його роботі дозволяє представникам України мати вплив на розвиток СООМЕТ в цілому та метрологічних інфраструктур країн Центральної Азії та Закавказзя особливо.