НАВЧАЛЬНІ СЕМІНАРИ

Семінари по новій версії ISO/IEC 17025:2017

 

♦  Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій ISO/IEC 17025:2017

      З урахуванням останніх змін в умовах і практиці роботи випробувальних та калібрувальних лабораторій міжнародний стандарт ISO/IEC 17025:2005 був оновлений. Міжнародний стандарт ISO/IEC 17025:2017 "Загальні вимоги до компетенції випробувальних та калібрувальних лабораторій" дозволяє співробітникам лабораторій впроваджувати продуману і надійну систему забезпечення якості і демонструвати, що вони є технічно компетентними і здатними видавати достовірні результати.

  Перелік питань:

1. Нова структура стандарту ISO/IEC 17025:2017 у версії 2017 року.

2. Передумови розробки третього видання цього стандарту.

3. Зміни термінів та визначень.

4. Порівняльний аналіз вимог третього видання ISO/IEC 17025 з вимогами ISO/IEC 17025:2005.

5. Опції А та В, їх призначення, використання.

6. Правила прийняття рішення.

7. Контроль даних та забезпечення цифрової безпеки.

8. Ризики (їх визначення та досягнення поставлених цілей).

9. Простежуваність.

10. Структура звітування за виконану роботу.

11. Терміни та порядок переходу на нову версію стандарту ISO/IEC 17025.

 

♦  Основні вимоги  ISO/IEC 17025:2017. оцінювання невизначеності вимірювань та придатності застосованих методів

  Перелік питань:

1.Концепція невизначеності вимірювань. Основні визначення та принципи.

2. Оцінювання невизначеності.

3. Прямі вимірювання.

4. Опосередковані вимірювання.

5. Сукупні вимірювання.

6. Методики розрахунку невизначеності вимірювань при проведенні калібрування ЗВТ. Приклади.

7.  Методики розрахунку невизначеності міжлабораторних випробувань. Приклади.

 

Дати проведення семінарів:  18.09.19р.; 13.11.19р.

Програма семінару розрахована на 8 акад. годин (1 день) 

Вартість участі у семінарі складає - 850,00 грн. з урахуванням ПДВ.

До вартості входить участь у семінарі, навчальні матеріали, кава-брейк, консультації лекторів. 

Після завершення семінару слухачі отримають Сертифікати.

 

♦  Вимоги до розробки документації випробувальних та калібрувальних лабораторій при акредитації згідно вимог стандарту ISO/IEC 17025:2017

У зв’язку із прийняттям ISO у листопаді 2017 року нової версії стандарту ISO/IEC 17025:2017, яка замінює попередню (ISO/IEC 17025:2005) та необхідністю для лабораторій та органів акредитації, підписантів MLA/BLA (ILAC) та MRA (ILAC), переходу на нову версію стандарту, ННЦ «Інститут метрології» проводить навчання для керівників, менеджерів з якості, аудиторів та фахівців.

  Перелік питань:

1. Вимоги до лабораторії.

2. Структура лабораторії.

3. Забезпечення ресурсами.

4. Вимоги до персоналу.

5. Умови оточуючого середовища.

6. Послуги, що надаються сторонніми організаціями.

7. Вимоги до процедур.

8. Вимоги до обладнання, її марковання та ідентифікація.

9. Метрологічна простежуваність.

10. Поводження з об'єктами.

11. Особливості оцінки невизначеності.

12. Керування даними.

13. Звіт - аналіз даних, оцінювання та звітність.

14. Забезпечення якості результатів

15. Вибір, верифікація та валідація методів.

16. Невідповідна робота.

17. Вимоги до управління.

 

♦  Акридитація випробувальних лабораторій відповідно до вимог  ISO/IEC 17025:2017 .

  Перелік питань:

1. Основні поняття та визначення (лабораторія, оцінка відповідності, випробування, контроль, види і методи випробувань, акредитація, система менеджменту якості).

2. Процесний підхід до випробувань.

3. Принципи оцінки відповідності випробувальної лабораторії (функціональний підхід до оцінки відповідності).

4. Вибір вимог (документи, що встановлюють вимоги до випробувальних лабораторій).

5. Застосування вимог  ISO/IEC 17025:2017 при підтвердженні відповідності випробувальної лабораторії критеріям атестації.

6. Основні вимоги стандарту.

7. Контроль за діяльністю акредитованих осіб.

 

Дати проведення семінарів:     19.09.19р.; 14.11.19р.

Програма семінару розрахована на 8 акад. годин (1 день) 

Вартість участі у семінарі складає - 850,00 грн. з урахуванням ПДВ.

До вартості входить участь у семінарі, навчальні матеріали, кава-брейк, консультації лекторів.

Після завершення семінару слухачі отримають Сертифікати.

 

Семінари призначені для фахівців вимірювальних, випробувальних і калібрувальних лабораторій, а також для інженерів і наукових співробітників, які працюють у сфері метрології та вимірювальної техніки, для фахівців, пов'язаних з розробкою та експлуатацією засобів вимірювальної техніки.

 Дати проведення семінарів:   21.05.19р., 11.07.19р., 17.09.19р., 24.10.19р., 04.12.19р.

 

Розробка та впровадження систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 та  ISO/IEC 17025:2017.

 

Розробка та валідація методик вимірювань.

 

Вимоги стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. Внутрішній аудит системи менеджменту якості.

 

Забезпечення єдності вимірювань в калібрувальних та вимірювальних лабораторіях.

 

Забезпечення єдності вимірювань в зонах дії неіонізуючого та лазерного випромінювань.

 

Організація та робота посту дозиметричного контролю на підприємстві по заготівці та переробці металевого брухту.

 

♦  Основні положення Законів України «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про стандартизацію» та їх застосування в роботі метрологічних служб, калібрувальних та вимірювальних лабораторій.

  Перелік питань:

1.Основні положення  Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

1.1. Метрологічна система України: завдання та склад.

1.2. Структура та суб’єкти національної метрологічної служби

1.3. Функції  суб’єктів національної метрологічної служби.

1.4. Національні еталони.

1.5. Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та вимірювання.

1.6. Оцінка відповідності ЗВТ.

1.7. Повірка ЗВТ.

1.8. Уповноваження та проведення повірки ЗВТ.

1.9. Калібрування ЗВТ.

1.10. Метрологічний нагляд.

2. Гармонізація українського метрологічного законодавства з європейськими нормами.

3. Оцінка відповідності продукції згідно з законодавством України.

4. Взаємозв’язок технічних регламентів та вимог Закону України «Про стандартизацію». Гармонізовані стандарти.

5. Особливості впровадження Закону України «Про стандартизацію» на підприємствах.

6. Формування метрологічної системи на підприємствах на підставі вимог нової редакції Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

7. Організація повірки та калібрування ЗBT підприємств та організацій згідно з новим Законом України відповідно до вимог  ISO/IEC 17025:2017

8. Метрологічний контроль ЗВТ.

9. Міжнародні звірення національних еталонів для визначення вимірювальних та калібрувальних властивостей.

10. Метрологічна простежуваність у випробувальних та калібрувальних лабораторіях.

 

♦  Впровадження основних вимог щодо безпеки харчових продуктів в Україні

  Перелік питань:

1.Європейські вимоги до безпеки харчових продуктів.

2. Технічне регулювання України в галузі харчових продуктів.

3. Основні вимоги  Закону України "про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

4. Вимоги законодавства України щодо державного ринкового нагляду.

5. Вимоги закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" до виготовлення та контролю харчової продукції.

6. Підготовка до проведення метрологічного нагляду на підприємствах харчової промисловості.

7.  Основні засади НАССР та їх застосування на підприємстві.

 

Забезпечення єдності вимірювань в медичних закладах

  Перелік питань:

1.      Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”. Загальні положення. 

2.      Вимірювання. Порядок та вимоги до проведення оцівання похибок та невизначеності вимірювань. 

3.      Засоби вимірювальної техніки медичного призначення.

4.      Державний метрологічний контроль і нагляд.

5.      Уповноваження та атестація у державній метрологічній системі на проведення метрологічних робіт. 

6.      Метрологічний контроль та нагляд за забезпеченням єдності вимірювань у медичному закладі.

 

Регламент проведення - 1 день, 8 академічних годин.

Вартість участі у семінарі складає - 680,00 грн. з урахуванням ПДВ

У вартість входить участь у семінарі, навчальні матеріали, кава-брейк, консультації лекторів.

Після закінчення семінару кожен учасник отримує Сертифікат.

Діє гнучка система знижок для підприємств, що направляють на навчання більше 2 осіб.

 

Надавайте, будь ласка, заявки щодо участі у семінарах.

Метрологічний навчально-видавничий центр

ННЦ «Інститут метрології»,

вул. Мироносицька, 42, кім. 608,

 м. Харків, 61002

Факс:

(057) 700-34-47

Тел.:

(057) 704-98-76, 704-98-64

Е-mail:

teach(at)metrology.kharkov.ua

Сайт:

www.metrology.kharkov.ua