НАВЧАЛЬНІ СЕМІНАРИ

Семінари призначені для фахівців вимірювальних, випробувальних і калібрувальних лабораторій, а також для інженерів і наукових співробітників, які працюють у сфері метрології та вимірювальної техніки, для фахівців, пов'язаних з розробкою та експлуатацією засобів вимірювальної техніки.

Дати проведення семінарів:

 22.03.2018р.; 24.05.2018р.; 05.07.2018р;  25.10.2018р.;   06.12.2018р.; 

 

Розробка та впровадження систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 та ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

 

Розробка та валідація методик виконання вимірювань.

 

Вимоги стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. Внутрішній аудит системи менеджменту якості.

 

Забезпечення єдності вимірювань в калібрувальних та вимірювальних лабораторіях.

 

Забезпечення єдності вимірювань в зонах дії неіонізуючого та лазерного випромінювань.

 

Організація та робота посту дозиметричного контролю на підприємстві по заготівці та переробці металевого брухту.

 

♦  Основні положення нових редакцій Законів України «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про стандартизацію» та їх застосування в роботі метрологічних служб, калібрувальних та вимірювальних лабораторій.

  Перелік питань:

1.Основні положення нового Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

1.1. Метрологічна система України: завдання та склад.

1.2. Структура та суб’єкти національної метрологічної служби

1.3. Функції  суб’єктів національної метрологічної служби.

1.4. Національні еталони.

1.5. Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та вимірювання.

1.6. Оцінка відповідності ЗВТ.

1.7. Повірка ЗВТ.

1.8. Уповноваження та проведення повірки ЗВТ.

1.9. Калібрування ЗВТ.

1.10. Метрологічний нагляд.

2. Гармонізація українського метрологічного законодавства з європейськими нормами.

3. Оцінка відповідності продукції згідно з законодавством України.

4. Взаємозв’язок технічних регламентів та вимог Закону України «Про стандартизацію». Гармонізовані стандарти.

5. Особливості впровадження нової редакції Закону України «Про стандартизацію» на підприємствах.

6. Формування метрологічної системи на підприємствах на підставі вимог нової редакції Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

7. Організація повірки та калібрування ЗBT підприємств та організацій згідно з новим Законом України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

8. Метрологічний контроль ЗВТ.

9. Міжнародні звірення національних еталонів для визначення вимірювальних та калібрувальних властивостей.

10. Метрологічна простежуваність у випробувальних та калібрувальних лабораторіях.

 

♦  Акридитація випробувальних лабораторій відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 .

  Перелік питань:

1. Основні поняття та визначення (лабораторія, оцінка відповідності, випробування, контроль, види і методи випробувань, акредитація, система менеджменту якості).

2. Процесний підхід до випробувань.

3. Принципи оцінки відповідності випробувальної лабораторії (функціональний підхід до оцінки відповідності).

4. Вибір вимог (документи, що встановлюють вимоги до випробувальних лаборатой).

5. Застосування вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 при підтвердженні відповідності випробувальної лабораторії критеріям атестації.

6. Основні вимоги стандарту.

7. Контроль за діяльністю акредитованих осіб.

 

♦  Основні вимоги ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. оцінювання невизначеності вимірювань та придатності застосованих методів

  Перелік питань:

1.Концепція невизначеності вимірювань. Основні визначення та принципи.

2. Оцінювання невизначеності.

3. Прямі вимірювання.

4. Опосередковані вимірювання.

5. Сукупні вимірювання.

6. Методики розрахунку невизначеності вимірювань при проведенні калібрування ЗВТ. Приклади.

7.  Методики розрахунку невизначеності міжлабораторних випробувань. Приклади.

 

♦  Впровадження основних вимог щодо безпеки харчових продуктів в Україні

  Перелік питань:

1.Європейські вимоги до безпеки харчових продуктів.

2. Технічне регулювання України в галузі харчових продуктів.

3. Основні вимоги нової редакції Закону України "про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

4. Вимоги законодавства України щодо державного ринкового нагляду.

5. Вимоги закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" до виготовлення та контролю харчової продукції.

6. Підготовка до проведення метрологічного нагляду на підприємствах харчової промисловості.

7.  Основні засади НАССР та їх застосування на підприємстві.

 

Забезпечення єдності вимірювань в медичних закладах

  Перелік питань:

1.      Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”. Загальні положення. 

2.      Вимірювання. Порядок та вимоги до проведення оцівання похибок та невизначеності вимірювань. 

3.      Засоби вимірювальної техніки медичного призначення.

4.      Державний метрологічний контроль і нагляд.

5.      Уповноваження та атестація у державній метрологічній системі на проведення метрологічних робіт. 

6.      Метрологічний контроль та нагляд за забезпеченням єдності вимірювань у медичному закладі.

 

 

 

Регламент проведення - 1 день, 8 академічних годин.

Вартість участі у семінарі складає - 680,00 грн. з урахуванням ПДВ

У вартість входить участь у семінарі, навчальні матеріали, кава-брейк, консультації лекторів.

Після закінчення семінару кожен учасник отримує Сертифікат.

Діє гнучка система знижок для підприємств, що направляють на навчання більше 2 осіб.

Набір слухачів за всіма напрямами здійснюється на постійній основі.

 

 

 

Надавайте, будь ласка, заявки щодо участі у семінарах.

Метрологічний навчально-видавничий центр

ННЦ «Інститут метрології»,

вул. Мироносицька, 42, кім. 703,

 м. Харків, 61002

Факс:

(057) 700-34-47

Тел.:

(057) 704-98-76, 704-98-64

Е-mail:

teach(at)metrology.kharkov.ua

Сайт:

www.metrology.kharkov.ua