Головна» Діяльність» Повноваження у метрології

Міжнародне визнання

Свідоцтво про визнання QSF-R86 системи менеджменту якості відповідно до стандарту ІСО/IEC 17025 від 30 вересня 2021 року.

Підписана Метрична Конвенція для участі в повному обсязі в Угоді про взаємне визнання національних еталонів і сертифікатів калібрування й вимірювання, що видаються національними метрологічними інститутами (CIPM MRA)

Свідоцтва від Міністерства економіки України

Свідоцтво про уповноваження П-18-2019 на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають у сфері законодавчо регульованої метрології


Атестат про акредитацію 1О251 від 11 липня 2023 р. дійсний до 13 листопада 2024 р. Органу з сертифікації та оцінки відповідності "Метрологія" НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ "ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЯ" відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT) та додаткових стандартів ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT) (п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.8, 7.2.10, 9.1-9.4, 9.6) та ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT) (п.п. 6.1.2; 6.1.3; 6.1.6 - 6.1.10).

Національний науковий центр "Інститут метрології"  наказом від 12 березня 2020 р. №471 призначено органом з оцінки відповідності на проведення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016р. № 163 і йому присвоєно ідентифікаційний номер UA.TR.113.

Національний науковий центр "Інститут метрології"  наказом від 12 березня 2020 р. №474 призначено органом з оцінки відповідності на проведення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94 і йому присвоєно ідентифікаційний номер UA.TR.113.

Національний науковий центр "Інститут метрології"  наказом від 12 березня 2020 р. №475 призначено органом з оцінки відповідності на проведення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту щодо неавтоматичних приладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1062 і йому присвоєно ідентифікаційний номер UA.TR.113.


Атестат про акредитацію № 20524 від 27 квітня 2023 р. Державного випробувального центру "Метрологія" ННЦ "Інститут метрологія"

Свідоцтва у окремих напрямках

Східна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України ОВ 070055

Ліцензія Державне космічне агенство України АД 073960, 14.12.2012 №469

Свідоцтва і ліцензії Міністерства освіти і науки України

Свідоцтво Міністерства освіти і науки України Серія ДР № 03096 від 17 червня 2022 року. Наукову установу внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Свідоцтво Міністерства освіти і науки України Серія ДА № 00497 від 26 травня 2022 року. Наукову установу віднесено до І класифікаційної групи.

Ліцензія Міністерство освіти і науки України АЕ 285827, 27.12.2013 протокол №108 (наказ МОН України від 08.01.2014 №1-л)

Статуси і відзнаки

Надання статусу національного наукового центру

Грамота. Орден "Знак відзнаки"

Історичні кроки від Повірочної Палатки мір та ваг до Української Головної Палати Мір та Ваг