Головна» Діяльність» Повноваження у метрології

Наказ №1428 від 05.10.2018 "Про розширення сфери призначення органу з оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту" - Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94, призначеного наказом Мінекономрозвитку від 31.01.2017 № 109 "Про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту" органом з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам зазначеного технічного регламенту.

Наказ №1216 від 25.07.2016 "Про призначення органу з оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту" - Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №163, з присвоєним ідентифікаційним номером UA.TR.113 

Наказ №1164 від 14.07.2016 "Про призначення органу з оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту" - Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1062, з присвоєним ідентифікаційним номером UA.TR.113 

Наказ № 553 від 16.05.2014 р. "Про уповноваження (атестацію) Національного наукового центру "Інститут метрології" на проведення державних приймальних випробувань, повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки, атестації методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду, та вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду"

Атестат про акредитацію 1О251
Ліцензія Міністерство освіти і науки України АЕ 285827, 27.12.2013 протокол №108 (наказ МОН України від 08.01.2014 №1-л)
Додаток до ліцензії Додаток до ліцензії АЕ 285827
Атестат про акредитацію 2Н524
Свідоцтво про уповноваження АМ 396-2-2014
Свідоцтво про атестацію В 001-2014
Наказ №1428 від 05.10.2018 Про розширення сфери призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту
Наказ №1216 від 25.07.2016 Про призначення органу з оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту - Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №163, з присвоєним ідентифікаційним номером UA.TR.113
Наказ №1164 від 14.07.2016 Про призначення органу з оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту - Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1062, з присвоєним ідентифікаційним номером UA.TR.113
Свідоцтво №QSF-R44 від 10.05.2016 про визнання системи менеджменту якості відповідно до стандарту ІСО/МЕК 17025
Наказ №846 від 21.07.2015 Про призначення органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів
 
Приєднання до ассоціації CIPM MRA
Надання статусу національного наукового центру
Грамота. Орден "Знак відзнаки"
Історичні кроки від Повірочної Палатки мєр та ваг до Української Головної Палати Мір та Ваг