Головна» Діяльність» Повноваження у метрології

Наказ №1216 від 25.07.2016 "Про призначення органу з оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту" - Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №163, з присвоєним ідентифікаційним номером UA.TR.113 

Наказ №1164 від 14.07.2016 "Про призначення органу з оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту" - Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1062, з присвоєним ідентифікаційним номером UA.TR.113 

Наказ № 553 від 16.05.2014 р. "Про уповноваження (атестацію) Національного наукового центру "Інститут метрології" на проведення державних приймальних випробувань, повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки, атестації методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду, та вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду"

Галузь уповноваження (атестації) ДВЦ "Метрологія"
Наказ №1216 від 25.07.2016 Про призначення органу з оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту - Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №163, з присвоєним ідентифікаційним номером UA.TR.113
Наказ №1164 від 14.07.2016 Про призначення органу з оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту - Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1062, з присвоєним ідентифікаційним номером UA.TR.113
Свідоцтво №QSF-R44 від 10.05.2016 про визнання системи менеджменту якості відповідно до стандарту ІСО/МЕК 17025
Галузь уповноваження (атестації) по ТР ОС "Метрологія"
Наказ №846 від 21.07.2015 Про призначення органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів
Галузь уповноваження на проведення атестації методик виконання вимірювань
Галузь уповноваження на проведення вимірювань
Галузь уповноваження на проведення державних приймальних випробуань засобів вимірювальної техніки
Галузь уповноваження (атестації) на проведення повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки