Головна» Структура» Наукові центри» Науковий центр електромагнітних вимірювань (НЦ-5)

Область діяльності:

  • забезпечення єдності вимірювань і передачі розмірів одиниць вимірювання територіальним органам, відомчим метрологічним службам, підприємствам і організаціям в галузі електричних, магнітних та радіоелектронних вимірювань;
  • проведення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі електричних, магнітних та радіоелектронних вимірювань, електромагнітної сумісності;
  • створення, удосконалення, збереження та застосування державних і вторинних еталонів одиниць вимірювань в галузі електричних, магнітних та радіоелектронних вимірювань;
  • створення високоточних ЗВТ і методів вимірювань, систем передачі розмірів одиниць вимірювань від еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки в галузі електричних, магнітних та радіоелектронних вимірювань;
  • надання метрологічних послуг відповідно до галузей акредитації (атестації);
  • участь у міжнародному науково-технічному співробітництві, проведенні звірень державних еталонів з міжнародними еталонами й еталонами інших держав, розробка, представлення і підтримка СМС-таблиць у закріплених видах вимірювань;
  • розробка нормативної документації у сфері стандартизації;
  • проведення актуалізації діючих норм, правил і процедур у сфері стандартизації, їхня гармонізація з міжнародною документацією і впровадження в повірочну практику в закріплених видах вимірювань;
  • розробка нормативних документів за планом національної стандартизації;
  • проведення експертизи міждержавних і міжнародних нормативних документів з метою визначення доцільності їхнього застосування в Українї.

Еталонна база