Головна» Структура» Наукові центри» Науково-технічний центр загальною метрології, оцінки відповідності та випробувань (НЦ-6)

Область діяльності:

 • проведення наукових досліджень з теоретичних основ метрології, теорії вимірювань та методів визначення точності вимірювань;
 • проведення робіт, пов’язаних з розробленням та реалізацією державних програм з метрології та концепції розвитку метрологічної системи України;
 • участь у розробленні проектів технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 • розроблення національних нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності, у тому числі гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами;
 • здійснення науково-методичного та організаційного забезпечення єдності вимірювань і передачі розмірів одиниць вимірювання державним підприємствам, що належать до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України (Мінекономіки України), метрологічним службам підприємств і організацій;
 • проведення експертизи міждержавних та міжнародних нормативних документів у галузі метрології з метою визначення доцільності їх застосування в Україні;
 • проведення актуалізації чинних норм, правил і процедур у сфері метрології, та їх гармонізація з міжнародними документами;
 • інформаційне забезпечення з питань метрології метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств та організацій, державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки України;
 • систематизація та узагальнення інформації з питань діяльності НЦ-6;
 • участь у розробці документів системи управління якістю (менеджменту) ООВ «Метрологія», ДВЦ «Метрологія» та ННЦ «Інститут метрології»;
 • виконання робіт з оцінки відповідності ЗВТ вимогам Технічних Регламентів та сертифікації систем управління якістю, відповідно до сфери акредитації (призначення) ООВ «Метрологія» ННЦ «Інститут метрології»;
 • проведення випробувань відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017, IDT) електропобутової техніки, апаратів та пристроїв, світлотехнічної продукції, ламп і комплектувальних виробів до неї; засобів обчислювальної техніки, проводів та кабелів, електричних трансформаторів, радіаційної техніки, засобів захисту від іонізуючих випромінювань та лазерної техніки, інформаційних систем та програмного забезпечення, діагностичних систем та устаткування, ЗВТ, комплексів технічних засобів, систем вимірювальних, систем передачі даних, систем обліку; випробування на електромагнітну сумісність, кліматичні та механічні впливи, на електробезпеку відповідно до сфери акредитації ДВЦ «Метрологія» ННЦ «Інститут метрології».