Головна» Структура» Наукові центри» Науково-технічний центр загальною метрології, оцінки відповідності та випробувань (НЦ-6)

Область діяльності:

 • проведення досліджень з теоретичних основ метрології, теорії вимірювань та методів визначення точності вимірювань;
 • проведення робіт з розробки концепцій та програм удосконалення та забезпечення функціонування державної метрологічної системи;
 • проведення аналізу відповідності законодавчої, нормативної та організаційної основ державної метрологічної системи вимогам забезпечення єдності вимірюван;
 • розробка нормативних документів, які регламентують норми, правила та процедури виконання робіт у галузі метрологі;
 • здійснення науково-методичного та організаційного забезпечення єдності вимірювань і передачі розмірів одиниць вимірювання державним підприємствам, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку України), метрологічним службам підприємств і організаці;
 • проведення організаційно-методичної роботи щодо зберігання та застосування державних первинних і вторинних еталонів одиниць вимірюванн;
 • проведення експертизи міждержавних та міжнародних нормативних документів у галузі метрології з метою визначення доцільності їх застосування в Україн;
 • розробка нормативних документів у галузі метрології і гармонізація їх з міжнародним;
 • проведення актуалізації чинних норм, правил і процедур у галузі метрології, їх гармонізація з міжнародними документам;
 • розробка нормативних документів за планом національної стандартизаці;
 • участь в комісіях при проведенні уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.
 • інформаційне забезпечення з питань метрології метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств та організацій, державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку України;
 • систематизація та узагальнення інформації з питань діяльності НЦ-4;
 • проведення державних приймальних випробувань, державних контрольних випробувань, визнання затвердженого типу, метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та контроль за виконанням цих робіт в ННЦ "Інститут метрології";
 • проведення атестації калібрувальних лабораторій;
 • розгляд наданих на погодження Положень головних та базових організацій метрологічної служби (ГОМС та БОМС) центральних органів виконавчої влади;
 • участь в роботі комісій з атестації ГОМС та БОМС центральних органів виконавчої влади;
 • участь у виконанні робіт відповідно до галузі акредитації органу з оцінки відповідності продукції, систем управління якістю (ОС "Метрологія");
 • проведення сертифікації персоналу калібрувальних та вимірювальних лабораторій відповідно до галузі акредитації ОСП "Метрологія";
 • розробка документів системи управління якістю;
 • виконання робіт з підтвердження (оцінки) відповідності ЗВТ та іншої продукції в рамках вимог технічних регламентів та номенклатури, відповідно до якої уповноважений ННЦ "Інститут метрології".  

Реквізити:

Т.в.о. директора НЦ-6 Постникова Вікторія Леонідівна 
Тел.: (057) 715-77-37, внутр. 3-49
E-mail: viktoriia.postnikova(at)metrology.kharkov.ua 

Структура

Науково-дослідна лабораторія загальної метрології та оцінки відповідності - ОС «Метрологія» (НДЛ-60)

Начальник лабораторії
Постникова Вікторія Леонідівна 
viktoriia.postnikova(at)metrology.kharkov.ua 
Тел. 704-98-49 внутр. 3-49

Науково-технічна лабораторія Державний випробувальний центр «Метрологія» (ДВЦ «Метрологія») (НТЛ-61)

Начальник лабораторії
Славінський Сергій Іванович
sergiy.slavinskiy(at)metrology.kharkov.ua
Тел. 704-97-53 внутр. 4-53