Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у IX Міжнародній
науково-технічній конференції

“МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА”
(“МЕТРОЛОГІЯ–2014”),

яка відбудеться 15–17 жовтня 2014 р. у м. Харкові на базі Національного наукового центру “Інститут метрології” Мінекономрозвитку України під егідою СООМЕТ.

Співорганізатори конференції:

· Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

· Міністерство освіти і науки України;

· Національний науковий центр “Інститут метрології”;

· Харківський національний університет радіоелектроніки;

· Північно-східний науковий центр Національної академії наук і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Мета конференції об’єднання зусиль учених-метрологів та виробничників для стимулювання розвитку метрології і впровадження її досягнень у передові технології.

На конференції планується розглянути такі питання:

 • загальна та законодавча метрологія;
 • методи та методики вимірювань;
 • теорія вимірювань;
 • невизначеність у вимірюваннях;
 • калібрування та повірка;
 • звірення та передача розмірів одиниць фізичних величин;
 • еталони та високоточні засоби вимірювальної техніки;
 • інформаційно-вимірювальні системи, інтелектуальні вимірювання;
 • міжнародне співробітництво.

Учасники конференції можуть подати доповіді у таких видах вимірювань: акустика; довжина та кут; час та частота; іонізуючі випромінювання; маса та пов’язані з нею величини; витратометрія; оптика та лазерна техніка; радіоелектроніка; температура; фізична хімія; фотометрія та радіометрія; електрика та магнетизм.

У рамках конференції “Метрологія–2014” 14 жовтня будуть проводитися:

1. Школа-семінар “Вступ у квантову метрологію”;

2. Науково-практичний семінар “Актуальні питання енергозбереження”;

3. Науково-практичний семінар “Антенні вимірювання. Зовнішнє калібрування сенсорів космічного базування”.

Вартість участі у семінарі – 300,00 грн.

Ключові дати:

1 червня – кінцевий термін прийому заявок для учасників з доповідями;

1 червня – кінцевий термін прийому доповідей;

1 вересня – кінцевий термін прийому заявок для учасників без доповідей та на участь у семінарі;

1 жовтня – кінцевий термін прийому платежів;

14–15 жовтня – заїзд учасників;

15 жовтня – відкриття конференції.

Умови участі в конференції

Учасникам конференції пропонується надати доповіді (3–4 повних сторінки) українською, російською або англійською мовами (за вибором). Основоположні, оглядові та постановочні доповіді будуть винесені на пленарні засідання.

Для включення доповіді до програми конференції та до збірника наукових праць необхідні:

 • заявка щодо участі в конференції;
 • відповідність теми доповіді тематиці конференції;
 • наявність в оргкомітеті доповіді, оформленої в точній відповідності до вимог;
 • своєчасна оплата організаційного внеску.

Після отримання від Вас заявки на Вашу адресу будуть направлені рахунок на оплату оргвнеску, договір та акт виконаних робіт у 2-х примірниках.

Організаційний внесок для одного учасника – 550,00 грн, для аспірантів та здобувачів – 300,00 грн.

Організаційний внесок слід переказати на розрахунковий рахунок

№ 26005000071804 в ПАТ “Укрсоцбанк”,

МФО 300023,

код ЄДРПОУ 02568325.

Організаційний внесок переказується обов’язково з позначкою “За участь (прізвище, імя) у конференції “Метрологія2014”.

Без оплати подані матеріали публікуватися не будуть!

Заявку на участь у конференції можна направити звичайною або електронною поштою.

Учасникам конференції необхідно направити:

поштою – два примірники доповіді, оформлених відповідно до вимог і зразка, та експертний висновок;

на e-mail journal(at)metrology.kharkov.ua – електронну версію доповіді.

Звертаємо Вашу увагу: форми запрошення, заявки на участь у конференції, вимоги до оформлення доповідей, а також іншу додаткову інформацію можна знайти на сайті: www.metrology.kharkov.ua

Адреса Оргкомітету:

ННЦ “Інститут метрології”,
вул. Мироносицька, 42, 61002, Харків, Україна.
e-mail: journal(at)metrology.kharkov.ua

 

Довідки за телефоном:

(057) 704-98-43 – відповідальний секретар Камишанова Людмила Дмитрівна