Відтворення та зберігання розміру одиниці довжини для рівня рідини.
Передача розміру одиниці довжини для рівня рідини робочим еталонам і робочим засобам вимірювальної техніки безпосереднім звіренням відповідно до ДСТУ 3497-97 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань рівня рідини».

Метрологічні характеристики
Діапазон
від 0 м до 20 м
Випадкова похибка (СКВ)
0,3 мм
Невиключена систематична похибка
0,5 мм
Розширена невизначеність (U)
0,9 мм