Відтворення одиниці об’єму рідини.
Передача одиниці об’єму рідини робочим еталонам 1-го розряду методом непрямих вимірювань відповідно до ДСТУ 3537-97 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об’єму рідини».

Метрологічні характеристики
Діапазон
від 1⋅10-3 м3 до 1 м3
Випадкова похибка (СКВ)
0,003 %
Невиключена систематична похибка
0,006 %
Розширена невизначеність (U)
0,01 %