Державний первинний еталон одиниці об'ємної витрати рідини в діапазоні від 2,8·10-4 до 2,8·10-2 м3/с, масової витрати рідини в діапазоні від 2,8·10-1 до 28 кг/с, об'єму рідини в діапазоні від 0,1 до 3,0м3 та маси рідини в діапазоні від 100,0 до 3000кг...

Відтворення та зберігання одиниці об’ємної витрати рідини, масової витрати рідини, об’єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу, та передача розміру цих одиниць вторинним еталонам, робочим еталонам 1-го розряду, робочим засобам вимірювальної техніки безпосереднім звіренням відповідно до ДСТУ 4403:2005 «Метрологія. Дер-жавна повірочна схема для засобів вимірювань об’ємної і масової витрати рідини, об’єму і маси рідини, що протікає по трубопроводу».

Метрологічні характеристики

Діапазон

від 2,8·10-4  м3/с до 2,8·10-2 м3

від 2,8·10-1 кг/с до 28 кг/с

від 0,1 м3 до 3,0 м3

від 100,0 кг до 3000 кг

Невизначеність за типом А (uA

2·10-5

2·10-5

Невизначеність за типом В (uB)

3,7·10-5

1,2·10-4

Сумарна стандартна невизначеність (uC)

4,2·10-5

12,1·10-5

Розширена невизначеність (U)

8,4·10-5

24,2·10-5