Відтворення та зберігання одиниці об’ємної витрати рідини, масової витрати рідини, об’єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу, та передача розміру цих одиниць вторинним еталонам, робочим еталонам 1-го розряду, робочим засобам вимірювальної техніки безпосереднім звіренням відповідно до ДСТУ 4403:2005 «Метрологія. Дер-жавна повірочна схема для засобів вимірювань об’ємної і масової витрати рідини, об’єму і маси рідини, що протікає по трубопроводу».

Метрологічні характеристики
Діапазон :
 
об'ємної витрати рідини
від 2,8⋅10-4 м-3/с до 2,8⋅10-2 м-3
масової витрати рідини
від 2,8⋅10-1 кг/с до 28 кг/с
об'єму рідини
від 0,1 м3 м до 3 м3 м
маси рідини
від 100,0 кг до 3000 кг
Випадкова похибка (СКВ)
2⋅10-5
Невиключена систематична похибка:
для об'ємної та масової витрати рідини
9⋅10-5
для об'єму та маси рідини
3,5⋅10-4
Розширена невизначеність (U):
для об'ємної та масової витрати рідини
1⋅10-4
для об'єму та маси рідини
3,5⋅10-4