Головна» Діяльність» Основи метрології» Еталонна база ННЦ» Параметри потоку і витрати

В умовах перебудови економіки України, енергетичного дефіциту, підвищення собівартості енерго- і теплоносіїв, води все важливішим стає забезпечення єдності вимірювань витрати й об’єму рідких речовин в Україні, а також підвищення достовірності їх обліку. Тому цю проблему підвищено до державного рівня. За останні роки уряд прийняв цілий ряд постанов, призначених для її вирішення.

Дуже широко вимірювання цього виду проводяться в галузях, в яких засоби вимірювальної техніки підлягають, як правило, державному метрологічному нагляду та контролю: в металургії, паливно-енергетичному комплексі (включаючи атомну енергетику), хімічній промисловості, медицині, комунальному й сільському господарстві, торгівлі, екологічному моніторингу тощо.

Номенклатура типів засобів вимірювань у зазначеному виді вимірювань налічує тисячі, а кількість ЗВТ цієї групи, які використовуються в різних галузях економіки, досягає сотень тисяч штук. Це, насамперед, різноманітні анемометри, витратоміри, лічильники води і нафтопродуктів, стаціонарні резервуари для нафти і нафтопродуктів, харчових та інших рідин, транспортні міри місткості, еталонні та технічні мірники, скляні міри місткості, рівнеміри різних типів (радіолокаційні, акустичні, поплавкові) тощо. 

Верхньою ланкою системи забезпечення єдності в цьому виді вимірювань є такі:
• державний первинний еталон одиниці довжини для рівня рідини;
• державний первинний еталон одиниці об’єму рідини;
• державний первинний еталон об’ємної і масової витрати рідини, об’єму і маси рідини, що протікає по трубопроводу.

Всі ці еталони є унікальними вимірювальними комплексами, в яких використовуються сучасні досягнення механіки, магнітної гідродинаміки, квантової електроніки, обчислювальної техніки. Забезпечується майже повна автоматизація процесу вимірювань і обробки результатів за допомогою персональних комп’ютерів, що істотно підвищує метрологічну надійність відтворення і передачі розміру одиниць фізичних величин.