Відтворення та зберігання одиниці об’ємної активності радону-222 в повітрі.

Передача розміру одиниці об’ємної активності радону-222 в повітрі робочим еталонам, а також (в окремих випадках) робочим засобам вимірювальної техніки методом прямих вимірювань відповідно до ДСТУ 3536-97 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об’ємної активності радону-222».

Метрологічні характеристики
Діапазон
від 1 Бк/м3 до 4 Бк/м3
Випадкова похибка (СКВ)
3⋅10-2
Невиключена систематична похибка
1,5⋅10-2
Розширена невизначеність (U)
6⋅10-2