Відтворення та зберігання одиниці активності радіонуклідів. Передача розміру одиниці активності радіонуклідів вторинним еталонам, робочим еталонам і робочим засобам вимірювальної техніки методом прямих вимірювань або звіренням за допомогою радіонуклідних джерел випромінень відповідно до ДСТУ 3743-98 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань активності, питомої активності і об’ємної активності радіонуклідів».

Метрологічні характеристики
Диапазон:
 
для альфа-випромінень
від 5 Бк до 5⋅1012 Бк
для бета-випромінень
від 5 Бк до 5⋅1012 Бк
Випадкова похибка (СКВ)
від 0,02⋅10-2 до 0,2⋅10-2
Невиключена
систематична похибка
від 1⋅10-2 до 4⋅10-2
Розширена невизначеність (U)
від 1⋅10-2 до 5⋅10-2