Державний первинний еталон одиниць потоку і густини потоку нейтронів

Відтворення та зберігання одиниць потоку і густини потоку нейтронів.

Передача розміру одиниць потоку і густини потоку нейтронів робочим еталонам і робочим засобам вимірювальної техніки методом прямих вимірювань і звіренням за допомогою компаратора відповідно до ДСТУ 4022-2001 «Метрологія. Державна перевірочна схема для засобів вимірювань потоку та густини потоку нейтронів».

Метрологічні характеристики

Діапазон

від 1·103 с-1 до 1·108 с-1

(для потоку нейтронів)

від 1·104 с-1м-2 до 1·108 с-1м-2 

(для густини потоку нейтронів)

Невизначеність за типом А (uA

(0,1–0,5)·10-2

Невизначеність за типом В (uB)

(0,21–0,41)·10-2

Сумарна стандартна невизначеність  (uC)

(0,23–0,65)·10-2

Розширена невизначеність (U)

(0,46–1,3)·10-2