Відтворення та зберігання одиниць потоку і густини потоку нейтронів.

Передача розміру одиниць потоку і густини потоку нейтронів робочим еталонам і робочим засобам вимірювальної техніки методом прямих вимірювань і звіренням за допомогою компаратора відповідно до ДСТУ 4022-2001 «Метрологія. Державна перевірочна схема для засобів вимірювань потоку та густини потоку нейтронів».

Метрологічні характеристики
Діапазон значень потоку нейтронів при енергіях нейтронів від 1,6⋅10-21 Дж до 1,6⋅10-12 Дж (від 0,01 еВ до 10 МеВ)
від 1⋅103 с-1 до 1⋅108 с-1
Діапазон значень густини потоку нейтронів при енергіях нейтронів від 1,6⋅10-21 Дж до 1,6⋅10-12 Дж (від 0,01 еВ до 10 МеВ)
від 1⋅104 с-1⋅м2 до 1⋅108 с-1⋅м2
Випадкова похибка (СКВ)
від 0,1⋅10-2 до 0,5⋅10-2
Невиключена систематична похибка
від 0,5⋅10-2 до 1⋅10-2
Розширена невизначеність (U)
від 1⋅10-2 до 1⋅10-2