Відтворення та зберігання одиниць поглинутої дози, потужності поглинутої дози рентгенівського та гамма-випромінень.

Передача розмірів одиниць поглинутої дози, потужності поглинутої дози рентгенівського та гамма-випромінень робочим еталонам і робочим засобам вимірювальної техніки методом прямого вимірювання відповідно до ДСТУ 4087-2001 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань поглинутої дози, потужності поглинутої дози рентгенівського та гамма-випромінень».

Метрологічні характеристики
Діапазон:
 
для поглинутої дози рентгенівського та гамма-випромінень при енергіях фотонів від 1,6⋅10-15 Дж до 4,8⋅10-13 Дж (від 0,01 МеВ до 3 МеВ)
від 1⋅10-4 Гр до 10 Гр
для потужності поглинутої дози
рентгенівського та гамма-випромінень при
енергіях фотонів від 1,6⋅10-15 Дж до 4,8⋅10-13 Дж (від 0,01 МеВ до 3 МеВ)
від 1⋅10-10 Гр⋅с-1 до 1⋅10-3 Гр⋅с-1
Випадкова похибка (СКВ)
від 0,1⋅10-2 до 1,0⋅10-2
Невиключена систематична похибка
від 0,5⋅10-2 до 1,5⋅10-2
Розширена невизначеність (U)
від 0,5⋅10-2 до 3,0⋅10-2