Державний первинний еталон одиниць еквівалентної дози, потужності еквівалентної дози рентгенівського та гамма-випромінень

Відтворення та зберігання одиниць еквівалентної дози, потужності еквівалентної дози рентгенівського та гамма-випромінень. Передача розмірів одиниць еквівалентної дози, потужності еквівалентної дози рентгенівського та гамма-випромінень робочим еталонам і робочим засобам вимірювальної техніки методом прямого вимірювання відповідно до ДСТУ 4088-2001 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань еквівалентної дози, потужності еквівалентної дози рентгенівського та гамма-випромінень». 

Метрологічні характеристики

Діапазон

від 1·10-6 Зв до 1,0 Зв

від 5·10-8 Зв·с-1 до 1·10-4 Зв·с-1

Невизначеність за типом А (uA

(0,1–1,0)·10-2

Невизначеність за типом В (uB)

(0,21–0,62)·10-2

Сумарна стандартна невизначеність  (uC)

(0,23–1,2)·10-2

Розширена невизначеність (U)

(0,5–2,4)·10-2