Державний первинний еталон одиниць експозиційної дози, потужності експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінень

Відтворення та зберігання одиниць експозиційної дози, потужності експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінень.

Передача розмірів одиниць експозиційної дози, потужності експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінень вторинним еталонам, робочим еталонам і робочим засобам вимірювальної техніки методом прямого вимірювання відповідно до ДСТУ 4089-2001 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань експозиційної дози, потужності експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінень».

Метрологічні характеристики

Діапазон

від 3·10-11 Кл·кг-1 до 1·10-4 Кл·кг-1

від 3·10-12 А·кг-1 до 3·10-5 А·кг-1

Невизначеність за типом А (uA

(0,1–1,0)·10-2

Невизначеність за типом В (uB)

(0,21–0,62)·10-2

Сумарна стандартна невизначеність  (uC)

(0,23–1,2)·10-2

Розширена невизначеність (U)

(0,5–2,4)·10-2