Відтворення та зберігання одиниць експозиційної дози, потужності експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінень.

Передача розмірів одиниць експозиційної дози, потужності експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінень вторинним еталонам, робочим еталонам і робочим засобам вимірювальної техніки методом прямого вимірювання відповідно до ДСТУ 4089-2001 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань експозиційної дози, потужності експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінень».

Метрологічні характеристики
Діапазон::
 
для експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінень при енергіях фотонів від 1,6⋅10-15 Дж до 4,8⋅10-13 Дж (від 0,01 МеВ до 3 МеВ)
від 3⋅10-11 Кл⋅кг-1 до 1⋅10-4 Кл⋅кг-1
для потужності експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінень при енергіях фотонів від 1,6⋅10-15 Дж до 4,8⋅10-13 Дж (від 0,01 МеВ до 3 МеВ)
від 3⋅10-12 А⋅кг-1 до 3⋅10-5 А⋅кг-1
Випадкова похибка (СКВ)
від 0,1⋅10-2 до 1,0⋅10-2
Невиключена систематична похибка
від 0,5⋅10-2 до 1,5⋅10-2
Розширена невизначеність (U)
від 0,5⋅10-2 до 3,0⋅10-2