Відтворення та зберігання одиниці об’ємної активності бета-випромінюючих аерозолів.

Передача розміру одиниці об’ємної активності бета-випромінюючих аерозолів робочим еталонам і робочим засобам вимірювальної техніки підвищеної точності методом прямих вимірювань і розбавленням концентрації аерозолів від 10 Бк/м³ до 1·10-2 Бк/м³ відповідно до ДСТУ 7155:2010 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’ємної активності бета-випромінюючих аерозолів».

Метрологічні характеристики
Діапазон при енергіях бета-часток від 2,4⋅10-14 Дж до 3,4⋅10-13 Дж (от 0,1 МеВ до 2,1 МеВ)
від 10 Бк/м3 до 1⋅1010 Бк/м3
Випадкова похибка (СКВ
3⋅10-2
Невиключена систематична похибка
4⋅10-2
Розширена невизначеність (U)
8⋅10-2