Відтворення та зберігання одиниці об’ємної активності гамма-випромінюючих аерозолів.

Передача розмірів одиниці об’ємної активності гамма-випромінюючих аерозолів робочим еталонам і робочим засобам вимірювальної техніки підвищеної точності методом прямих вимірювань і розбавленням концентрації аерозолів від 10 Бк/м3 до 1·10-2 Бк/м3 відповідно до ДСТУ «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’ємної активності гамма-випромінюючих аерозолів».

Метрологічні характеристики
Діапазон при енергії гамма-випромінювання
від1,1⋅10-14 Дж до 1,0⋅10-13 Дж (від 0,08 МеВ до 0,6 МеВ)
від 10 Бк/м3 до 1⋅1010 Бк/м3
Випадкова похибка (СКВ)
3⋅10-2
Невиключена систематична похибка
4⋅10-2
Розширена невизначеність (U)
8⋅10-2