Головна» Діяльність» Основи метрології» Еталонна база ННЦ» Іонізуючі випромінювання

Вимірювання іонізуючих випромінень та ядерних констант широко використовуються в промисловості, медицині, науці, зокрема:
для забезпечення ядерної і радіаційної безпеки при виробництві електричної енергії на АЕС;
для розвідки корисних копалин методами ядерної геофізики;
у ядерно-фізичних методах аналізу речовин;
для дослідження квантових явищ у фізиці високих енергій і взаємодії елементарних частинок;
для діагностики захворювань у медицині: при контролі радіаційної чистоти продуктів харчування, питної води і повітря.

Для забезпечення єдності вимірю вань характеристик іонізуючих випромінень і їх джерел в Україні створено державні первинні еталони:
• державний первинний еталон одиниці об’ємної активності радону-222;
• державний первинний еталон одиниці активності радіонуклідів;
• державний первинний еталон одиниць потоку та густини потоку нейтронів;
• державний первинний еталон одиниць потужностей поглинутої та еквівалентної доз нейтронного випромінення;
• державний первинний еталон одиниць поглинутої дози, потужності поглинутої дози рентгенівського та гамма-випромінень;
• державний первинний еталон одиниць еквівалентної дози, потужності еквівалентної дози рентгенівського та гаммавипромінень;
• державний первинний еталон одиниць експозиційної дози, потужності експозиційної дози рентгенівського і гамма-випромінень;
• державний первинний еталон одиниць об’ємної активності альфа-випромінюючих аерозолів;
• державний первинний еталон одиниць об’ємної активності бета-випромінюючих аерозолів;
• державний первинний еталон одиниць об’ємної активності гамма-випромінюючих аерозолів.

Метрологічні характеристики державних первинних еталонів Україн знаходяться на рівні метрологічних характеристик національних еталонів Росії, Англії та Німеччини. Проведено міжнародне звірення державного первинного еталона одиниці об’ємної активності радону-222 з відповідним еталоном Росії. Ведеться підготовка до звірень інших еталонів з національними еталонами Німеччини та Росії в рамках тем СООМЕТ.

Державні первинні еталони зберігаються в спеціальному корпусі ядерно фізичних вимірювань Ліпецької науково-експериментальної бази ННЦ «Інститут метрології». Корпус ядерно-фізичних вимірювань обладнаний системою фізичного захисту, системоюрадіаційного контролю і відноситься до об’єктів обмежених відвідин.
На зберігання та використання джерел іонізуючих випромінень, що входять до складу державних первинних еталонів, отримано дозвільні документи: Ліцензія Державного комітету ядерного регулювання та Санітарний паспорт МОЗ України.