Головна» Діяльність» Основи метрології» Еталонна база ННЦ» Іонізуючі випромінювання

Вимірювання іонізуючих випромінень та ядерних констант широко використовуються в промисловості, медицині, науці, зокрема:
для забезпечення ядерної і радіаційної безпеки при виробництві електричної енергії на АЕС;
для розвідки корисних копалин методами ядерної геофізики;
у ядерно-фізичних методах аналізу речовин;
для дослідження квантових явищ у фізиці високих енергій і взаємодії елементарних частинок;
для діагностики захворювань у медицині: при контролі радіаційної чистоти продуктів харчування, питної води і повітря.

Для забезпечення єдності вимірю вань характеристик іонізуючих випромінень і їх джерел в Україні створено державні первинні еталони:
• державний первинний еталон одиниці об’ємної активності радону-222;
• державний первинний еталон одиниці активності радіонуклідів.

На зберігання та використання джерел іонізуючих випромінень, що входять до складу державних первинних еталонів, отримано дозвільні документи: Ліцензія Державного комітету ядерного регулювання та Санітарний паспорт МОЗ України.