Державний первинний еталон одиниці енергетичної освітленості некогерентним випромінюванням

Відтворення та зберігання одиниці енергетичної освітленості некогерентним випромінюванням.

Передача розміру одиниці енергетичної освітленості некогерентним випроміненням вторинному та робочим еталонам здійснюється за методом прямих вимірювань. Як джерело сигнала вимірювальної інформації виступає стабілізована міра фізичної величини, що вимірюється, а саме, компаратор - випромінювач в складі ДЕТУ 11-01-96.

Забезпечення єдності вимірювань енергетичних характеристик некогерентного випромінення має велике практичне значення у зв’язку з тим, що в Україні існує достатньо багато підприємств і служб, де широко використовуються засоби вимірювання енергетичної освітленості тепловим і сонячним випроміненням, а саме: металургійні заводи, теплові і атомні електростанції, метеорологічні, санітарно – епідеміологічні та протипожежні служби, станції екологічного контролю.

Метрологічні характеристики

Діапазон

від 1⋅10 Вт/м2 до 1⋅105 Вт/м2

Невизначеність за типом А (uA

0,25⋅10-2

 

Невизначеність за типом В (uB)

0,12⋅10-2

Сумарна стандартна невизначеність  (uC)

0,28⋅10-2

Розширена невизначеність (U)

0,56⋅10-2