Державний первинний еталон одиниці сили світла

Державний первинний еталон одиниці сили світла призначений для відтворення та зберігання одиниць  сили світла, освітленості та освітлення, а також а також для передавання, розміру цих одиниць робочим еталонам та робочим засобам вимірювальної техніки, які застосовуються в Україні, з метою забезпечення єдності та достовірності вимірювань. Національний науковий центр «Інститут метрології» виконує незалежне відтворення одиниць сили світла, освітленості та освітлення відповідно до визначення. Відтворення здійснюється за допомогою абсолютного приймача випромінення на базі трап детектора, спектральна чутливість якого  наближена до спектральної чутливості людського ока.  Як джерело використовується лампа розжарювання у режимі, такому, що спектр її випроміненя  співпадає зі спектром випроміненя  стандартного джерела типу А.

Метрологічні характеристики

Діапазон

від 1 кд до 500 кд

від 0,1 лк до 1000 лк

від 1·10-3 кд·с до 500 кд·с

Невизначеність за типом А (uA

0,15⋅10-2

0,15⋅10-2

0,25⋅10-2

Невизначеність за типом В (uB)

0,06⋅10-2

0,06⋅10-2

0,14⋅10-2

Сумарна стандартна невизначеність  (uC)

0,15⋅10-2

0,15⋅10-2

0,3⋅10-2

Розширена невизначеність (U)

0,3⋅10-2

0,3⋅10-2

0,6⋅10-2